Nationalbolsjevism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nationalism-logo.png
Nationalism

Nationalbolsjevism är ett samlingsbegrepp för ideologiska hållningar som förordar en kommunistisk stat underordnad en nationell eller nationalistisk ideologi. Redan Stalin förordade "socialism inom Sovjetunionens gränser" till skillnad från den tidigare internationalistiska socialistiska rörelsen. Följaktligen upplöste han också 1943 komintern, den kommunistiska internationalen med säte i Moskva.

Stalin är idag ledstjärna för många ryska nationalbolsjeviker, men grunden för ideologin står framförallt att finna inom den nationalrevolutionära falangen av den tyska konservativa revolutionen. Många av nationalrevolutionärerna såg med intresse eller beundran på den revolutionära staten Sovjetunionen, och man gjorde försök att förena den kommunistiska statsidén med den nationalrevolutionära ideologin. Några av Ernst Jüngers tidiga verk, i synnerhet Der Arbeiter, har nationalbolsjevistiska tendenser, men den egentliga grundaren av ideologin får sägas vara Ernst Niekisch, en avhoppad socialdemokrat. 1925 hävdade han i skriften Der Weg der deutschen Arbeiterschaft zum Staat att "idén om en social demokrati måste, innan den förmår bemäktiga sig staten, först dyka ner i det nationella elementet". Niekisch förordade också en tysk allians med Ryssland, ett "germanskt-slaviskt block".

Ett annan portalfigur var Friedrich Hielscher, som hade en tydligt antiimperialistisk och antikolonial hållning, och ville understödja befrielsekamperna i Afrika och Asien. Hielscher gav ut ett organ med namnet Das Reich. Visst begränsat inflytande hade de nationalbolsjevistiska idéerna även i tyska kommunistpartiet, KPD, och i nationalsocialisternas vänsterfalang hos till exempel bröderna Strasser. En organisation som kallade sig Gruppe Sozialrevolutionärer Nationalisten (GSRN) samlade sig kring tidskriften Die Kommenden, utgiven av Karl Otto Paetel. Paetel försökte även själv grunda ett parti, och offentliggjorde ett Nationalbolschewistische Manifest i samma månad som Hitler tog över makten. I Tyskland blev dock de nationalbolsjevistiska idéerna utmanövrerade av dennes borgerligt nationella och antikommunistiska nationalsocialism, och hade därefter knappast något inflytande.

Efter Sovjetunionens fall har de nationalbolsjevistiska idéerna återuppväckts i Ryssland. Ett oregistrerat nationalbolsjevistiskt parti existerar och har haft visst inflytande, men det har på senare år drabbats av hårda repressioner. Det grundades i samarbete mellan Alexander Dugin och författaren Eduard Limonov, varav den senare har varit partiledare från starten.

I Finland har tänkaren och humoristen Kai Murros nyligen utarbetat ett nationalbolsjevistiskt manifest på maoistisk grund.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp