Nationalanarkism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
En lila stjärna med texten NA, symbol för nationalanarkismen
Nationalism-logo.png
Nationalism

Nationalanarkism (National-Anarchism, "NA", på engelska) är en radikal anti-kapitalistisk nationalistisk anti-statlig politisk och kulturell ideologi som förespråkar värnandet om etnisk tribalism. Nationalanarkismen delar den identitära rörelsens kritik av nationalstaten och sympatiserar med den Nya Högerns idéer. Troy Southgate är även en initiativtagare till “the New Right” (som ursprungligen är ett franskt fenomen) i den engelskspråkiga världen.

Central tanke - decentralisering

Decentralisering av makt förutsätter en decentralisering av ägande. Denna fördelning kan ske på flera olika sätt. En del nationalanarkister lånar här idéer från distributismen som är en teori inom katolsk sociallära och särskilt påven Leo XIII:s ensyklikor Rerum Novarum, Libertas Humana och Immortale Dei. Man kan även förena NA med idéer från korporatismen och särskilt idealet att arbetarna är delägare i företaget. Ifråga om en regions jord kan man förena NA med idéer från geoanarkismen.

Synen på mångetniska samhällen

Vad gäller idealet om etniskt homogena områden har detta sin utgångspunkt i värdet av etnisk identitet, organiskt sammanhang med en bestämd plats och det folkslag som utvecklar en lokal kultur. Blandning av etniciteter på samma område har historiskt inneburit konflikter och förlust av socialt kapital. I förlängningen leder sådana samhällen till söndring. Separation strider dock inte mot tanken om alla människors lika värde och rättigheter.

Intressant är även att de klassiska teoretikerna bakom anarkismen inte hade en tanke på att de anarkistiska samhällena skulle/borde vara mångkulturella/mångetniska. Tvärtom försvarade de att varje nation är unik, liksom varje folkgrupp och att de äger rätten till skillnad. Nationalanarkism har därmed en sorts differentiell antirasism som utgångspunkt.

Nationalanarkismen - en framtidsvision?

Nationalanarkismen anses ligga i tiden då dess idéer mycket lätt är användbara mot den postmoderna liberalismen och mångkulturen. Det är till exempel svårt att invända mot idén att varje människa äger rätt till frihet från tvång att leva efter sin unika kultur och sin religion, även om hon gör det i gemenskap med andra människor.

Se även

Externa länkar


Stubbe.jpg
Den här artikeln är bara påbörjad. Fyll gärna på med mer information om du är insatt i ämnet.


Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp