Nationalfuturism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nationalfuturismens symbol
Nationalism-logo.png
Nationalism

Nationalfuturism ("National Futurism") kallar Constantin von Hoffmeister sin ideologiska skapelse, som enligt egen utsago "absorberat nationalbolsjevismen, fascismen, den preussiska socialismen och nationalsocialismen".

Punkter i programmet

1. En nation består av två komponenter: Kultur och ras. Kulturen är baserad på språket, religionen, seder, mat och värderingar. Rasen är det biologiska utseendet på en grupp av personer med gemensamt blod. De två är oupplösligt förbundna. Inrikespolitiken måste skapa en stat för och av en viss etnisk grupp som i sin tur skall styra denna stat. Denna stat måste också tillgodose behoven hos denna etniska grupp och endast åt denna etniska grupp.

2. De geopolitiska principerna hävdar rätten för en stat att driva sina egna intressen enbart. Vi måste gå i krig om det så är nödvändigt för att försvara våra intressen och värdighet och för det gemensamma bästa. Vi måste värdesätta freden enbart om det ligger i våra intressen.

3. Den inhemska politiken är att staten måste tjäna folket och endast dem. Detta kommer att ske med en strikt policy för vetenskaplig utveckling. Ideologin föreslår ett vetenskapligt program för att bota nationen från alla dess problem som fördelning av land och medicinska komplikationer. Också ny vetenskaplig utveckling kan ge mer kolonialt utrymme också i rymden och även i öknen. Staten måste bygga på tre pelare: den nationella kulturen, vetenskaplig skicklighet och militära kunskaper.

4. Utbildning är både slutet av staten och uppkomsten av densamma. Staten måste ha total kontroll av utbildningssystemet så att inga utländska influenser kan komma och infektera barn som sker i Amerika. Den måste vara under statlig övervakning och undervisa i etik och moral, förutom ett rigoröst program för vetenskaplig utbildning.

5. Miljörörelsen är en grundläggande del av Nationalfuturismen. Vi får inte vara bevarare. Vi serverar inte moder natur det monetära värdet av saker i naturen. Vi måste respektera naturliga saker på grund av naturen själv. En nationalfuturistisk stat, som använder sig av framsteg inom vetenskap, kommer att ersätta den oljebaserade konsumtionshysterin med ett solenergibaserat system tillägnad exakt användning av statens resurser.

6. Vi måste blanda autokratin med demokrati eftersom bägge extremerna korrumperar staten. Vi måste ha en statschef som kan leda och ge oss fast ledarskap; han måste ha rådgivare som ska väljas för livet, precis som deras ledare. Förutom ledare för varje ort, måste det finnas tjänstemän för varje funktion av nationen såsom hälsa, säkerhet, utbildning och vetenskap. Ledaren måste vara av stark karaktär och måste ha visat sig duglig innan han blir ledare.

7. För att bevara nationen och dess folk måste man bevara familjen och dess värderingar. Familjen måste vara stor så att staten blir stor och barnen måste försvara staten från invasion och även arbeta för staten nån dag. Detta kan ses på landsbygden i Egypten: en vanlig jordbrukare kommer att ha 13 barn så att han kan få tillräckligt med arbetare till gården. Men även för att försvara staten.


Fasces lictoriae.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Fascism

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp