Nordiska nationalsocialister

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Nordiska nationalsocialisters officiella symbol

Nordiska nationalsocialister var en nationalsocialistisk organisation i Sverige. En av företrädarna för organisationen var Rickard Ekman. Organisationen grundades under år 2009 men blev inte öppen utåt förrän i början av 2011. Den 7 maj 2013 meddelade organsationen att de lade ner verksamheten och dess medlemmar och sympatisörer uppmanades att söka sig till Nordiska motståndsrörelsen.

Information från webbplats

Nordiska nationalsocialister (NNS) är en organisation som arbetar för att främja den nordiska människans naturliga livsfilosofi och världsåskådning - nationalsocialismen, och som vänder sig till alla nationellt och socialt sinnade svenskar oavsett kön, ålder och samhällsställning.

Nordiska nationalsocialisters målsättning är att införa ett nationalsocialistiskt styre i Sverige, och säkra den nordiska människans etniska och kulturella överlevnad. NNS arbetar med att rekrytera, skola och aktivera nationalsocialister. NNS utgör således såväl en ideologiskt utbildande organisation, en opinionsbildande organisation samt en svensk medborgarrättsorganisation som agiterar för och försvarar svenskarnas rättigheter i ett alltmer svenskfientligt samhälle.

Nordiska nationalsocialister verkar för att framdriva en nordisk kulturförnyelse på grundval av individuell skaparkraft och nationell egenart. NNS verkar för att framdriva en ekonomisk och social förnyelse på folkgemenskapens grund och enligt korporatismens principer. NNS motarbetar rasblandning, kulturellt och ekonomiskt inflytande från främmande element, pacifism och nationell självuppgivelse.

Som nationalsocialister arbetar NNS för att det svenska folket åter ska få rätt till sitt eget land och att leva och verka i frihet i enlighet med sin svenska och nordiska kultur och traditioner. Det innebär inte nödvändigtvis varken någon isolationism eller fiendskap till andra folk och länder, vilket de världsstatsdrivande internationalisterna vill påskina i sin lögn- och hetspropaganda mot nationalsocialismen. En etniskt och kulturellt homogen nation är förutsättningen för att tillvarata svenskarnas långsiktiga intressen, och en god förutsättning för att främja fredliga mellanstatliga relationer till andra nationer.

Nationalsocialismen tar avstånd från kapitalismens egoism och marxismens indelning av folket i "klasser". Nationalsocialismen vill ersätta dessa nedbrytande ideologier med en sund uppbyggande folkgemenskap. I folkgemenskapen är du lika mycket värd och behövd om du så är kontorist, lantbrukare, direktör eller renhållningsarbetare. I det nationalsocialistiska och korporativa samhället är alla samarbetande folkkamrater, och arbete, rättvisa, och social trygghet är en självklarhet. Ett sådant samhälle är inte bara någon dröm eller en tom idé, utan har varit en verklighet tidigare i historien och ska åter bli det igen i framtiden.


Se även

Folketsmarsch05.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Svensk nationalism


Externa länkar