Fria nationalister

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Fria nationalister

Fria nationalister var ett nationalistiskt aktivistnätverk, grundat i början av år 2008. Nätverket anses ha haft nära kopplingar till den numera nedlagda nyhetsportalen Info-14. Nätverket hade flera avdelningar, främst i de södra delarna av landet.

Information från webbplats

Den svenska modellen som Fria nationalister är skapat efter innefattar bland annat följande:

  • Partipolitiskt oberoende. Nätverket driver inte partipolitiska frågor. Däremot kan lokala grupper och individer stödja och engagera sig i partipolitiskt arbete.
  • Organisationsoberoende. Fria nationalister är ingen organisation och styrs inte heller av någon organisation. Nätverkets samordnare, talesmän, med flera, är även de parti- och organisationsobundna.
  • Ideologiskt oberoende. Saken, som definieras i Fria nationalisters kommande punktförklaring, är det mål nätverket skriver under på. Sedan är enskilda och lokala grupper fria att assistera befintliga, mer ideologiskt präglade organisationer och partier efter eget tycke. Anledningen till detta är att både nationaldemokrater och nationalsocialister ska kunna enas kring den gemensamma Saken. Nätverket avser därför fokusera på detta.

Fria nationalister i punkter

Fria nationalister är ett nätverk som organiserar oberoende aktivister i lokala sammanslutningar för att samarbeta rikstäckande. Detta då det bör vara varje nationalists plikt att organisera sitt motstånd, även om denna inte funnit ett parti eller en organisation att ansluta sig till.

Fria nationalister önskar även kunna vara ett samarbetsorgan över organisations- och partigränser på grund av sin neutralitet, så att gemensamma intressen kan gynnas, det vill säga allt som för Saken framåt och samtidigt inte skadar enskild organisations intresse.

Nätverket har en central ledning som ansvarar för bland annat koordineringen av insatser i form av kampanjer och manifestationer. Ledningens ansvar är även att se till att ta fram och producera material i enlighet med denna principförklaring.

Till skillnad från organisationer och partier tar inte nätverket i första hand fram material i syfte att sprida information om nätverkets existens, nätverkets suveränitet eller andra former av klassiskt värvningsmaterial, utan fokuserar främst på politiska kampanjer i syfte att värva anhängare till den nationella och etniska Saken som helhet.

Var och en kan assistera och stödja de politiska projekt som Fria nationalister driver, men bara de som är invalda till nätverket kan bruka nätverkets namn.

Lokala grupper anslutna till nätverket använder inga förkortningar, utan benämns med sina fullständiga namn.

Fria nationalister använder inte någon form subkulturella attribut. Vid offentliga aktiviteter skall eventuella subkulturer lämnas hemma.

Fria nationalister är ingen organisation eller parti, utan ett verktyg för att organisera oberoende och obundna aktivister för att genom aktivism gynna Saken.

Fria nationalister anser det vara varje nationells plikt att under någon form aktivera sig för Saken. Saken är något varje nationell organisation och parti, liksom oberoende och obunden, ska arbeta för. Fria nationalister anser att Saken, det alla nationella ska kunna skriva under på, identifieras med följande ord: Vi måste säkra existensen för vårt folk, och en framtid för våra svenska barn.

Fri nationalism i punkter

Fri nationalism är en arbetsmetod för nationell aktivism oberoende av organisationsgränser. Med det menas att den fria nationalistens aktivism inte endast sträcker sig till det som gynnar den egna gruppen utan att aktivismens främsta mål ska vara att sprida och stärka den nationella idén om bevarandet av vår etniska och kulturella särart.

Fri nationalism är ingen uttalad ideologi utan en arbetsmetod. I en värld där nationsgränserna, som hjälpt att skapa och bevara de etniska och kulturella särdragen, monteras ned till förmån för en global marknad, går de västerländska folken snabbt mot sin undergång. I denna tid gäller det att väcka opinion för bevarande av vår etniska och kulturella särart och mot den globala gränslösa världen, i vilken vår särart slutgiltigen kommer att spädas ut och helt försvinna.

Grunden i den fria nationalismen som arbetsmetod bygger, bortsett från de föregående punkternas klargöranden, på den enskilda individens skyldighet. I denna tid då patrioten är förhållandevis sällsynt, är det den enskilda individens skyldighet att, när denne fått upp ögonen för problemen, aktivt arbeta för en förändring. Den fria nationalismen fungerar som en plattform från vilken de som vill aktivera sig, men som av olika skäl inte funnit än lämplig grund för sitt engagemang, kan dra stöd för sin aktivism.

Som fri nationalist kan man antingen arbeta enskilt eller effektivisera arbetet genom bildandet av aktivistgrupper.

Externa länkar