Kapitalism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Kapitalism är en ekonomisk ideologi som menar privat ägande av produktionsmedlen som system är grunden för välstånd. Systemet manifesteras sedan genom att individer som avstår köpkraft i dags läget, i hopp om att det ska resultera i ökad köpkraft i framtiden. Den avstådda köpkraften allokeras sedan om via finansiella intermediärer, som kreditinstitut, till företag i behov av kapital. Individer som avstår köpkraft kallas i vardaglig bemärkelse för kapitalister.

Kapitalism definieras ofta som synonymt med marknadsekonomi, vilket är felaktigt då den ena i regel kan existera utan den andra. Ett typiskt exempel på detta är marknadsekonomin i Sovjetunionen, där arbetare fick tillåtelse att sälja produktionsöverskott på en fri marknad även om inte privata aktörer ägde produktionsmedlen.

Kapitalism och socialism

De som bekämpar kapitalismen förnekar emellertid inte kapitalets betydelse. Kapital behövs till varje produktionsform, alltså även till en socialistisk. Kapitalismen skiljer sig från socialismen på så sätt att ett kapitalistiskt samhälle inte erkänner staten någon avgörande kontrollrätt i förhållande till det fria näringslivet. I ett socialistiskt samhälle står näringslivet under statens kontroll, även om det bärs upp av fria näringsidkare. Socialismen ger även staten rätt att stifta lagar som begränsar kapitalinnehavarnas makt över produktionen. Detta strider mot den kapitalistiska uppfattningen där staten inte erkänns en sådan rätt.

Statskapitalism

Term som beroende på vem som använder den kan åsyfta olika företeelser, genomgående är emellertid att staten har en aktiv interventionistisk del i ekonomin. Från liberalt håll beskriver det ofta en situation där staten agerar i samråd med storkapitalet, exempelvis genom upprättande av statligt understödda monopol. Liberaler kan även åsyfta kapitalistiska ideologier som vurmar för en interventionistiskt hållning, som kensyanismen. Från marxistiskt håll definieras statskapitalism som en situation där staten fungerar som ett vanligt företag, det vill säga utnyttjar arbetarna för att extrahera mervärde ur produktionen. Termen används vanligen av kommunister för att beskriva det ekonomiska system som var utmärkande för stater som de i östblocket.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp