1530-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
1530-talet
1490-talet - 1500-talet - 1510-talet
1520-talet - 1530-talet - 1540-talet
1550-talet - 1560-talet - 1570-talet
1580-talet - 1590-talet
- 1600-talet
Ämnesportal för decennium

Händelser 1530

 • Den 8 augusti - Ett möte hålls med danskarna i Varberg; Sverige får behålla Viken (norra Bohuslän) i sex år.
 • Domprost Olaus Magnus avsätts från sina befattningar i Sverige och hans egendomar konfiskeras av kronan.
 • Gustav Vasa beslutar att varje sockens största eller näst största kyrkklocka skall beslagtas för att betala den svenska skulden till Lübeck med.
 • Gustav reser till Finland efter upproren i Sverige. Frälset utsätts för räfst och kyrkans makt beskärs.
 • Olaus Petris En liten postilla, den första svenska handboken i evangelisk predikan, utkommer.
 • Det råder spannmålsbrist i Sverige.


Händelser 1531


Händelser 1532


Händelser 1533


Händelser 1534


Händelser 1535


Händelser 1536


Händelser 1537


Händelser 1538


Händelser 1539

 • Tysken Georg Norman anställs för att organisera den svenska kyrkan samt bli lärare för prins Erik (XIV).
 • Den första svenska censurförordningen införs.
 • Olaus Magnus trycker i Venedig Carta marina, en kartbok över Norden, för att visa katolikerna vilka landområden, som gått förlorade för dem.
 • Ett kammarråd med uppgift att leda och planera den svenska finanspolitiken tillsätts. Högadeln kan bli tjänstemän inom detta råd.
 • Romersk mässa förjuds helt i svenska kyrkor.
 • Förvaltningen i Finland centraliseras genom att slottslänen försvinner och landsändan istället indelas i åtta fögderier.
 • Michael Olavi Agricola blir rektor för Åbo skola.