1520-talet

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
1520-talet
1490-talet - 1500-talet - 1510-talet
1520-talet - 1530-talet - 1540-talet
1550-talet - 1560-talet - 1570-talet
1580-talet - 1590-talet
- 1600-talet
Ämnesportal för decennium

Händelser 1520


Händelser 1521


Händelser 1522


Händelser 1523


Händelser 1524


Händelser 1525


Händelser 1526


Händelser 1527

 • Februari - Peder Sunnanväder och Mäster Knut Mikaelsson (ledarna för det första dalupproret) halshuggs i Uppsala.
 • Den 27 april - Gustav Vasa bekräftar privilegier för dem som sköter postgången mellan Stockholm och Åbo över Ålands hav. Denna anses så viktig, att de som sköter den åtnjuter förmåner som att slippa kronoskjuts, inkvartering, utskrivning, proviantleveranser och långväga kommenderingar.
 • Den 6 maj - Roms skövling inleds.
 • Den 17 juni - Gustav Vasa vinner en stor seger vid riksdagen i Västerås, även känd som Reformationsriksdagen, genom Västerås recess. Den går ut på att kronan får konfiskera kyrkans gods samt klostrens skatter och inkomster. Biskoparnas militära makt begränsas och predikan skall hållas på svenska. Protestantismen införs i Sverige som första land i världen och den katolska religionen som Sverige haft sedan 1000-talet avskaffas. Adelsmännen återfår också de gods, som de donerat, sålt eller förpantat till kyrkan sedan 1454. Vadstena kloster får fortleva under restriktioner. Övriga kloster utplundras och avvecklas systematiskt under de kommande åren. Biskop Hans Brask som har försvarat katolicismen in i det längsta tvingas gå i landsflykt och flyr till Polen.
 • Olaus Petri utkommer med de två antikatolska skrifterna Svar på ett okristeligt sändebrev och Svar på tolv spörsmål. I dessa framhåller han, att predikan och förkunnelsen av Skriftens ord skall stå i centrum, medan mässa, ceremonier, munkväsendet och celibatet är onödiga påfund.
 • Gustav Vasa inför censur.
 • Andra dalupproret utbryter. En person som utger sig för att vara Sten Sture den yngres son Nils uppviglar folket i Dalarna. "Nils" kallar sig Daljunkern varför upproret kallas "Daljunkerns uppror".


Händelser 1528

 • Den 12 januari - Gustav Vasa kröns till svensk kung i Uppsala domkyrka. Den gamla kungaeden, som förpliktigar kungen att låta biskoparna bibehålla sin makt, modifieras av Laurentius Andreæ. Under kröningen håller Olaus Petri en predikan, där han inskärper, att kungen har fått sin makt av Gud allena för folkets, inte sitt eget, bästa.
 • Gustav försöker få tag på Daljunkern som har flytt till Norge. Denne flyr till Danmark och vidare till Rostock. Gustav hotar staden Rostock och får Daljunkern utlämnad. Den verklige Nils moder Kristina Gyllenstierna utpekar junkern som bedragare, varefter han döms till döden och avrättas. Gustav låter även avrätta andra ansvariga i Andra dalupproret som alltså därmed är kuvat. Fotfolket benådas mot böter och trohetsförsäkran.
 • Olaus Petris samling med evangliska psalmer utges.
 • Sveriges siste katolske ärkebiskop, Johannes Magnus, går i landsflykt till Polen.
 • Den finske biskopens borg, Kurstö utanför Åbo, jämnas med marken.


Händelser 1529