Evolutionspsykologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Evolutionspsykologi har många likheter med sociobiologi men det finns även skillnader. Evolutionspsykologi studerar djurens nervsystem från en evolutionärt perspektiv. Detta inkluderar aspekter som perception och navigation vilka inte behöver vara relaterad till socialt beteende. Sociobiologi är begränsat till att studera social beteende men inkluderar beträffande detta även organismer som växter. Evolutionspsykologer är intresserade av de neurologiska mekanismer som orsakar beteende medan sociobiologer vanligen bara studerar beteende. Evolutionspsykologer lägger vikt vid att mänskligt beteende utvecklades och är anpassat för en tidigare omgivning som ofta skiljer sig avsevärt från den nuvarande. I synnerhet de sociobiologer som studerar djur har studerat hur djur är anpassade till sin nuvarande naturliga omgivning.[1]

Se även

Soccobiologias.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sociobiologi

Referenser

  1. The Handbook of Evolutionary Psychology. Redaktör David M. Buss. John Wiley & Sons, Inc., 2005. Kapitel 5 av Edward H. Hagen.