Robert Putnam

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Robert David Putnam , född den 9 januari 1941 i Rochester, New York. Amerikansk statsvetare och professor vid Harvard University. Mest känd för sina böcker om samhällsengagemang och socialt kapital.

Putnams mest kända verk, Bowling Alone, argumenterar för att Förenta staterna genomgått en unik kollaps inom samhällsliv, föreningsliv och politiskt liv (socialt kapital) sedan 1960-talet, med allvarliga negativa konsekvenser. Även om han mätt denna nedgång i en mängd olika sorters data är hans mest slående upptäckt att praktiskt taget varenda traditionell organisation - exemplifierade som bowlingföreningar - har genomgått en massiv nedgång i medlemsantal samtidigt som antalet bowlare har ökat dramatiskt.

Putnam gör en distinktion mellan två sorters socialt kapital: sammanbindande kapital och överbryggande kapital. Ett sammanbindande kapital uppstår när man umgås med människor som är lika en själv: samma ålder, samma ras, samma religion och så vidare. Men för att kunna skapa stabila samhällen i ett diversifierat multietniskt land krävs samtidigt en annan sorts socialt kapital som han kallar för överbryggande kapital. Överbryggande är det som sker när man lär känna människor som är olika en själv, som exempelvis supporters till ett annat fotbollslag. Putman argumenterar för att dessa två sorters socialt kapital, sammanbindande och överbryggande, stärker varandra. Som en konsekvens av detta, leder en nedgång i det sammanbindande kapitalet oundvikligen även till en nedgång i det överbryggande kapitalet, vilket leder till ökade etniska spänningar i samhället.

De senaste åren har professor Putnam varit engagerad i en omfattande studie av kopplingen mellan förtroende inom lokalsamhällen och deras etniska mångfald. Hans slutsats som baseras på över 40 fältstudier inom Förenta staterna är att, allt annat lika, mer mångfald i ett lokalsamhälle leder till minskat förtroende både inom och mellan etniska grupper.

Bibliografi

  • The Beliefs of Politicians: Ideology, Conflict, and Democracy in Britain and Italy (1973)
  • The Comparative Study of Political Elites (1976)
  • Bureaucrats and Politicians in Western Democracies (med Joel D. Aberbach och Bert A. Rockman, 1981)
  • Hanging Together: Cooperation and Conflict in the Seven-Power Summits (med Nicholas Bayne, 1984, reviderad 1987)
  • Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (med Robert Leonardi och Raffaella Nannetti, 1993)
  • Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000)
  • Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society (Redigerad av Robert D. Putnam), Oxford University Press, (2002)
  • Better Together: Restoring the American Community (med Lewis M. Feldstein, 2003)
  • E Pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century, (2007)

Se även

External links

Soccobiologias.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sociobiologi