J. D. Unwin

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Joseph Daniel Unwin född 1895, avliden 1936 var en brittisk etnolog och socialantropolog vid Oxfords universitet och Cambridges universitet.

Bidrag till antropologin

Unwin gav 1934 ut boken ”Sex and Culture". I den hävdar han att alla framgångsrika kulturer i historien, utan undantag, har varit framgångsrika tack vare att man reglerat sexualiteten och haft heterosexuell monogami som ledstjärna. Hans historiska exempel inkluderar Sumererna, Babylonierna, Atenarna, Romarna, Teutonerna och Anglo-saxarna. Alla dessa kulturer började sin nedgång när kvinnor fick rättigheter, inte behövde vara oskulder innan äktenskapet, när skilsmässa var vanligt och äktenskapet var på tillbakagång.

För Unwin, var samhällsväven främst sexuellt betingad och heterosexuell monogami var det optimala arrangemanget för att planera, bygga, skydda och vårda familjen. Om tillräckligt många heterosexuella partner gjort ett monogamt åtagande kunde den civilisatoriska energin riktas mot att främja den solidaste samhälleliga grunden som möjligt: familjen.

Tyvärr låter varje civilisation dess framgångar att med tiden ändra sin moraliska attityd och göranden. Då varje civilisations framgång korrelerade med sträng sexuell etik, blev attityden till sex alltmer avreglerad och promiskuös. Konsekvenserna av myten om att sexuell aktivitet och dess effekter kan begränsas till den privata sfären blev snart uppenbara. Föräktenskapliga, utomäktenskapliga och homosexuella relationer frodades och individer började placera sina individuella önskemål över det gemensamma goda. En ökning av promiskuitet motsvarade en efterföljande minskning av den sociala energi som krävs för civilisationens underhåll och innovation. Detta leder till att i slutändan blir varje civilisation mindre sammanhängande, mindre aggressiv och mindre beslutsam. Civilisationer i denna liminala fas kollapsade sedan från antingen 1) en intern anarkistisk revolution, eller 2) erövring av inkräktare med större social energi.

Unwin delade den kollektiva energin från människor i två kategorier, "expansiva" och "produktiva". Aktiviteter såsom utforskande av territorium, erövring, kolonisation och handel ansågs expansiva. Produktiva aktiviteter avsett att förbättra samhället eller bidra till samhällets blomstrande, såsom utveckling av algebra eller möjligheten att utnyttja elektriciteten. Således kan den sexuella energin omdirigeras av människor mot andra aspekter av civilisationens utveckling, såsom tekniska framsteg, konst, arkitektur, eller att erövra andra folk.

Soccobiologias.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Sociobiologi

Externa länkar