Portal:Fysisk antropologi

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Fysisk antropologi

Tänkaren
Fysisk antropologi omfattar studiet av människan ur biologisk och fysiologisk synvinkel, kartläggning av likheter och variationer mellan olika etniciteter och grupper och av människosläktet.

Området växte fram som ett huvudområde i samband med antropologins utveckling till en självständig vetenskap under 1800-talet. Fokus kom att ligga dels på fysiologiska jämförelser mellan olika folkslag och sociala grupperingar, och i och med Darwins teorier även på jämförelser med andra arter och studier av människoartens utveckling (paleoantropologi).

Antropometriska metoder utvecklades av Francis Galton och Paul Broca och kom under första halvan av 1900-talet att brukas inom delämnen såsom rasbiologi och kriminalantropologi.

Allmänna uttryck och definitioner

Retzius formelKraniometriCampers ansiktsvinkelMänniskoraser -

Amerika
Europa

Anders RetziusGustaf RetziusJohann Friedrich BlumenbachPieter CamperSamuel George Morton -

Afrika
Asien och Australien
Övrigt

Afrasia djijidaeAfrotarsius libycusDarwinius masillaeOut of AfricaUrsprungsfolk

Alfabetiska artikellistor
Närliggande ämnesportaler
Portalansvariga