Desinfektion

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Handsprit är en vanlig syn på sjukhus.
En grupp fångar genomgår en desinfektion i Buchenwald 1940 där håret rakas av från huvudet. Processen med håret som rakades bort gav upphov till myter om madrasser av mänskligt hår.

Desinfektion, (franska: désinfection, av des-, se dis-, och infektion), oskadliggörande eller bortskaffande av sjukdomsframkallande mikroorganismer i sådan utsträckning att de behandlade föremålen inte sprider smitta. En desinfektion kan utföras med olika metoder beroende på omständigheter. En vanlig metod är att koka kirurgiska instrument eftersom hög temperatur i regel tar död på de flesta bakterierna. Kemisk desinfektion är vanlig för att behandla olika miljöer för att minska spridning av smittbärande skadedjur.


Tyska koncentrationsläger under andra världskriget

Under andra världskriget internerades många fångar i tyska koncentrationsläger. Flera av lägren drabbades hårt av tyfusepidemier som tog många människoliv. Lägeradministrationen vidtog åtgärder för att förhindra utbrott av sjukdomar, bland annat genom desinfektion. Då fångar anlände tvingades de genomgå en desinfektion där håret rakades av och normalt även duscha. Kläder behandlades i avlusningskammare, ofta med det insektsdödande ämnet Zyklon B vars aktiva ämne cyanväte effektivt tog död på löss.‎

Desinfektionen som fångar tvingades genomgå är beskrivet i många Förintelseöverlevares vittnesmål, bland annat Livia Fränkel, Stella Tjajkovski, Susanna Christensen och Judith Popinski. Rebecca Hauser‎ skickades till Auschwitz-Birkenau och genomgick efter ankomst till stationen i lägret en desinfektion: "Upon arrival at the concentration camp, individuals were given the option of either walking or riding to the showers, Bonnie Hauser said. Against her mother’s request, Rebecca Hauser chose to walk. She was then escorted in line to the showers, where everyone’s head was shaven, and they were ordered to walk wet, cold and naked across the grounds to pick up their clothes. She was tattooed with an identification number, still visible on her left arm today."[1]

Bildgalleri

Referenser

Externa länkar