Fores

Från Metapedia
(Omdirigerad från FORES)
Hoppa till: navigering, sök
Etnicitetsrelaterade lobbyorganisationer
Invandringsförespråkande och
"antirasistiska" lobbyorganisationer
5i12-rörelsen
Allmänna arvsfonden
Antidiskrimineringsorganisationer
Brottsbejakande vänsterorganisationer‎
Centrum mot rasism
Exit
Expo
Fores
Förbundet allt åt alla
Forum för levande historia
Illegala invandrares lobbyorganisationer
Inte rasist, men…
Juridikfronten
Migro
Motargument
Nätaktivisterna
One Sweden
Oss alla
Politiskt korrekta lobbyorganisationer verkande på unga
Postkodlotteriet
Quick Response
Researchgruppen
Rädda Barnen
Röda Korset
Seglora smedja
Slutpixlat
Svenska FN-förbundet
Svenska kommittén mot antisemitism
Sveriges Ensamkommandes Förening
Teskedsorden
Toleransprojektet
Ungdom mot rasism
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Vanliga påståenden om invandring
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Etniska minoriteters lobbyorganisationer
Identitära och nationella lobbyorganisationer
Portal:Identitarism
Portal:Svensk nationalism

Fores ("Forum för reformer och entreprenörskap") är en "grön och liberal tankesmedja".[1] Fores anger att "Initiativet till bildandet av Fores togs 2007 av Centerpartiet men Fores är strikt partipolitiskt obundet och bakom tankesmedjan står nu även en rad andra gröna och liberala organisationer och personer." Förutom Centerpartiet var grundarna även Studieförbundet Vuxenskolan, med ursprung i Centerpartiet och Folkpartiet, och Bertil Ohlininstitutet, som "finansieras helt och hållet av bidrag från ägarstiftelser inom liberal press".[2][3][4]

Fores skriver att man "tror att invandring inte bara är bra för Sverige - den är helt nödvändig."[5] Man har samarbetat med personer inom Expo och förutom Migrationsinfo.se även på andra sätt aktivt propagerat för en lös invandringspolitik.[6][7][8][9][10] Fores VD Martin Ådahl sade vid ett seminarium av Fores år 2010 kallat "Fri invandring?" att "Vi kommer att se tillbaka på dagens gränser som vi idag ser på slaveriet" och beträffande fri invandring till Sverige att "Chocken skulle nog inte vara ekonomisk. Det är snarare rädslan som är hotet och vi måste börja jobba för det nu."[11][12]

Migrationsinfo.se

Fores står bakom den invandringsförespråkande webbsidan Migrationsinfo.se.[13]

Kontroll av påståendena i Migrationsinfo försvåras av att man vanligen inte anger exakt källa i löpande text utan istället ofta anger flera källor utan sidohänvisningar i slutet av artiklarna.

Kriminalitet och "Hatbrott"

Migrationsinfos artikel om "Kriminalitet" påstod i maj 2013 att invandrarnas överrepresentationen för brottslighet "främst beror på gruppens generellt sätt lägre socioekonomiska ställning". Detta trots exempelvis Brås forskning om orsakerna till invandrarnas överrepresentation för brottslighet.

Vidare angav artikeln med Brå 2005:17 som källa att "Det är 2 gånger högre risk att en person född i utlandet begår brott i förhållande till hela befolkningen." Detta är visserligen korrekt men missvisande då den relevanta siffran är utrikes födda i förhållande till inrikes födda vilket innebar en överrisk på 2,5.(sidan 8). Detta är den siffra som Brås rapport konsekvent använder för olika jämförelser.

Artikeln angav vidare att "När man kontrollerar för demografiska fakta som kön, inkomst och utbildning sjunker denna siffra, vilket avspeglar att utrikesfödda generellt sett har en lägre socioekonomisk status än inrikes födda. Det har inte gjorts några beräkningar på hur mycket överrisken minskar med." Vilket är fel, rapporten kontrollerade för skillnader i inkomst, utbildning, ålder, och kön. Detta orsakade dock bara en mindre minskning av ovan nämnda överrisk från 2,5 till 2,1 eller från +150% till +110%.(sidan 10)

Därefter skrev Migrationsinfo att "Däremot har man gjort uträkningar där man bland invandrare också räknat in barn till en eller två utrikesfödda föräldrar. När man kontrollerat deras överrisk för socioekonomiska faktorer minskade den med 0,4 procentenheter. Det är följaktligen troligt att en betydande del överrisken på 2 skulle försvinna om man kontrollerade för dessa fakta." Ingen av detta finns i rapporten och Migrationsinfo verkar dessutom inte inse att deras felaktiga påstående är självmotsägande då en minskning med 0,4% i princip inte är någon minskning alls.

Vidare gjordes en jämförelse med överrisken för andra grupper som män mot kvinnor men man nämner inte att överrisken är mycket högre än den genomsnittliga överrisken på 2,5 för invandrargrupper från vissa regioner och att överrisken är högre för många våldsbrott.(sidan 43, 63) Vidare har antagligen även utrikes födda män än högre överrisk än utrikes födda kvinnor.

Migrationsinfo angav dessutom diskriminering i rättsväsendet som en viktig orsak men BRÅ 2005:17 skrev beträffande detta att "Utifrån tillgänglig kunskap är Brå:s bedömning att det finns en selektion, men att den ändå förklarar en mindre del av de skillnader som kan finnas mellan olika etniska grupper när det gäller registrerad brottslighet."(sidan 23)

Vidare påstods att "Sedan slutet av 80-talet har också antalet hatbrott med främlingsfientliga motiv ökat." Detta trots att sådan statistisk började publiceras först år 1996.[14] Brå anger att det på grund av omfattande metodförändringar (som beträffande själva definitionen av "hatbrott" som kraftigt utvidgats till att omfatta fler brott) att det är svårt att göra jämförelser med tidigare statistik. Hatbrott 2011 angav att "Sett till de senaste fyra åren (2008–2011), då inga metodförändringar genomförts, har antalet främlingsfientliga/rasistiska hatbrott minskat med 7 procent".[15]

Migrationsinfos artikel "Hatbrott" innehöll i maj 2013 trots ovanstående flera missvisande grafer som föreföll visa en stor ökning av hatbrotten. Man angav att uppklaringsprocenten är mycket låg på 7% men angav inte att de tekniskt uppklarade brotten utgjorde ytterligare 63%. Teknisk uppklarning innebär exempelvis att gärningen inte var ett brott eller att brott inte kunde styrkas.

Se även artiklarna om invandring och brottslighet och Ideologiskt motiverad brottslighet.

Annan kritik

Vissa uppgifter kan anses ofullständiga som när artikeln om "Företagande" i mars 2013 angav att "Andelen företagare bland förvärvsarbetande är något högre bland utrikes än inrikes födda" men inte angav att detta beror på den låga sysselsättningsgraden bland utrikes födda och att andelen som är företagare är lägre bland utrikes födda än inrikes födda i hela befolkningen i åldern 20-64 år.[16]

Migrationsinfo/Fores har även anklagats för att ha använt missledande statiska beräkningar beträffande invandrares sysselsättningsgrad och för att resultaten beskrivits på ett sätt som lätt misstolkas. Vilket även skede när Dagens Nyheter citerade beräkningarna. En annan kritik är av missledande beskrivning av påstådd framgångsrik invandring i länder med mer nyliberal politik.[17]

Även en annons av Fores och Svenskt Näringsliv som svar på en uppmärksammad annons för boken Invandring och mörkläggning har kritiserats.[18] Vidare har Fores kritiseras för att senare ha angett att "alla redan vet" att svensk invandring inte är lönsam och att det "inte är något nytt för svensk debatt" trots att man hävdade något helt annat i annonsen.[19]

Se även

Referenser

 1. "Om Fores." Fores. http://www.fores.se/om
 2. "Om stiftelsen Bertil". Ohlininstitutet. http://www.ohlininstitutet.org/om-ohlininstitutet
 3. "Berättelsen om SV". Studieförbundet Vuxenskolan. §
 4. "Medstiftare". Fores. http://www.fores.se/medstiftare/
 5. "Migration". Fores. http://www.fores.se/migration
 6. Fores Policy Paper 2010:6 Extremhögern i Europa - Fores Policy Paper 2010:6. Fores. http://fores.se/extremhogern-i-europa-fores-policy-paper-20106/
 7. Digital populism i Sverige. Fores. http://fores.se/digital-populism-i-sverige/
 8. Utbildningsdag på Fores "Nu tar vi debatten om migration!". Fores. http://fores.se/utbildningsdag-pa-fores-nu-tar-vi-debatten-om-migration/
 9. Fores på Bok & Bibliotek (uppdaterad med video från "Medias hantering av Sverigedemokraterna"). Fores. http://www.fores.se/ovrig-debatt/fores-p-bok-amp-bibliotek-uppdaterad-med-video-frn-medias-hantering-av-sverigedemokraterna/
 10. Migrationsarkiv. Fores. http://www.fores.se/migration/migrationsarkiv
 11. Fri(are) invandring bra för ekonomin. Fores. http://www.fores.se/migration/friare-invandring-bra-for-ekonomin/
 12. Lisa Bergman. Fri invandring? mars 17, 2010. Fokus. http://www.fokus.se/2010/03/fri-invandring/
 13. Om Migrationsinfo. Migrationsinfo. http://www.migrationsinfo.se/om/
 14. Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet 2001. Säpo.
 15. Hatbrott 2011. Brå.
 16. Invandrares företagande". Nutek 2007:22. Sidan 40, tabell 3.2 och 3.3. http://publikationer.tillvaxtverket.se/Download.aspx?ID=606
 17. Free-Market Economies also struggle with unskilled immigration. Super-Economy. Saturday, September 22, 2012. http://super-economy.blogspot.com/2012/09/free-market-economies-also-struggle.html
 18. Fores och Svenskt Näringslivs oärliga i DN-annons. December 12, 2013. Tino.us. http://www.tino.us/2013/12/fores-och-svensk-naringslivs-oarliga-i-dn-annons/
 19. Forskare visar: Så ljuger Fores om kostnaden för invandringen. Publicerad 27 september 2014 kl 14.46. Fores. http://www.friatider.se/forskare-visar-s-ljuger-fores-om-kostnaden-f-r-invandringen

Externa länkar