Socialdemokrati

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Socialdemokrati kallas den åskådning, som på demokratisk och laglig väg vill genomföra den marxistiska socialismen. Socialdemokratien anser, att arbetarklassen utgör den ojämförligt största delen av ett folk. Genom den allmänna rösträtten kan denna klass få det avgörande inflytandet över staten. Om blott socialdemokratin fritt får bedriva sitt upplysningsarbete, är detta endast en tidsfråga. Sedan arbetarklassen därmed på demokratisk väg uppnått den absoluta makten, skall den använda denna makt för att genomföra socialismen. Denna uppfattas av socialdemokratin främst som den ekonomiska demokratin.

Socialdemokratien vill därmed förena den politiska, den sociala och den ekonomiska demokratin i ett samhällssystem. Den är i motsats till kommunismen reformistisk. Då den även i viss mån avtrubbat det marxistiska framtidsprogrammet, i den mån något sådant funnits, kallas den på grund av denna programrevision för revisionistisk.

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp