11. Armee

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

11. Armee (även Armee-Oberkommando 11, AOK 11, 11. SS-Panzer-Armee) var en tysk armé under andra världskriget.

Arméstaben bildades den 5 oktober 1940 i Wehrkreis IV under täcknamnet Kommandostab Leipzig. Staben förflyttades i april 1941 till München, Wehrkreis VII, och fick täcknamnet Kommandostab München. Den 24 maj fick staben det övergripande befälet över de tyska styrkorna som var förlagda i Rumänien. Samma dag som den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, inleddes fick 11. Armee sitt namn. Armén framryckte från Rumänien längst söderut på östfronten och genomförde erövringen av Krim inklusive slaget om Sevastopol.

I slutet av augusti 1942 förflyttades arméstaben och stora delar av de underställda förbanden till Armégrupp Nord för att delta i den planerade erövringen av Leningrad, operation Nordlicht.

Arméstaben omorganiserades 21 november 1942 till till Armégrupp Don och förflyttades tillbaka till den södra delen av östfronten.

Nyuppställning

En ny armé med namnet 11. Armee sattes upp den 26 januari 1945 i Pommern med Waffen-SS-generalen Felix Steiner som förste befälhavare. Arméstaben hämtades delvis från Oberbefehlshaber Oberrhein som till stora delar av officerare från Waffen-SS. Därför benämns armén i vissa källor som 11. SS-Panzer-Armee. Armén deltog i operation Sonnenwende en av de sista tyska offensiverna på östfronten under kriget som genomfördes i mitten av februari 1945. Efter att operationen mötts av en sovjetisk motoffensiv trycktes de tyska styrkorna tillbaka och arméstaben underställdes Armégrupp Weichsel (dock utan några förband). I mars förflyttades staben till västfronten där de i början av april fick förband underställda sig. 11. Armee fick uppgiften att från Kassel öppna en korridor till den inringade Armégrupp B i Ruhrfickan. De genomförde några mindre anfall innan de drog sig tillbaka till Harzskogen där de slutligen kapitulerade den 21 april 1945.

Befälhavare

'Nyuppställning

Underställda större förband

Under krigets gång skiftade de underställda förbanden många gånger och nedanstående lista är nedslag på vissa datum.

22 juni 1941 (operation Barbarossa)

4 december 1941 (Krim)

19 februari 1945 (operation Sonnenwende)

12 april 1945 (västfronten)

Operationsområden

1940

Datum Armégrupp Plats
5 oktober Armégrupp C Tyskland

1941

Datum Armégrupp Plats
1 januari Armégrupp C Tyskland
20 april OKW Tyskland
22 juni Armégrupp Syd Östfronten

1942

Datum Armégrupp Plats
1 januari Armégrupp Syd Östfronten
7 juli Armégrupp A Östfronten
5 augusti OKH Östfronten

1945

Datum Armégrupp Plats
26 januari OKH Tyskland
2 februari Armégrupp Weichsel Östfronten
2 april OB West Västfronten

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget