22. Infanterie-Division

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
22. Infanterie-Divisions emblem.

22. Infanterie-Division (ibland kallad Kornblumen-Division) var en tysk infanteridivision under andra världskriget.

Fälttåget i väst

Divisionstaben bildades den oktober 1934 i Bremen, Wehrkreis VI, under täcknamnet Infanterieführer VI. Namnet ändrades den 15 oktober 1935 till 22. Infanterie-Division och de tillhörde nu Wehrkreis X.

22. Infanterie-Division utbildades och utrustades till en luftlandsättningsdivision. Divisionen mobiliserades den 15 augusti 1939 och bemannade ställningar i Västvallenvästfronten. Ett regemente, Infanterie-Regiment 16, deltog som OKH-reserv i fälttåget i Polen. Regementet deltog bland annat vid övergången av floden Bzura. I slutet av september förflyttades regmentet tillbaka till divisionen.

Under fälttåget i väst 1940 utnyttjades divisionens luftlandsättningskapacitet. Infanterie-Regiment 16 luftlandsattes i området kring Waalhaven, Infanterie-Regiment 47 i området runt Katwijk-Valkenburg och Infanterie-Regiment 65 i området kring Ypenburg. I striderna som följde hade divisionen svåra förluster.

Under vintern 1940/1941 förstärktes divisionen av en motoriserad luftvärnsbataljon och april 1941 förflyttades de till Rumänien för att skydda oljefälten vid Ploesti.

Östfronten

Den 2 juli inledde 22. Infanterie-Division, som vanlig infanteridivision, sitt medverkande i den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, när de korsade floden Prut och började rycka fram på den södra delen av östfronten. I augusti nådde de fram till Beryslaw vid Dnjepr och slog under sovjetisk beskjutning upp en 800 meter lång pontonbro över floden Dnjepr. Över bron kunde sedan hela LIV. Armeekorps och stora rumänska förband marschera.

22. Infanterie-Division ryckte därefter ner mot de smala landremsor och smala sund mellan Krim och fastlandet öster om Perekop. Detta gjorde att divisionen spreds ut på ett brett geografiskt område. Den 18 oktober anföll divisionen på alla dessa olika ställen söderut mot Krim, samtidigt som huvudanfallet skedde på Perekopnäset av andra förband. De tyska styrkorna bröt igenom och divisionen erövrade Simferpol och blev en del av belägringsstyrkan runt Sevastopol.

Den 17 december inleddes det tyska anfallet mot Sevastopol. 22. Infanterie-Division gick i bräschen och lyckades bryta igenom två av tre sovjetiska försvarslinjer innan ett sovjetiskt motanfall mot Kertjhalvön fick den tyska ledningen att avbryta anfallet. Istället påbörjades åter belägringen. Den 2 juni 1942 inleddes det andra tyska anfallet mot Sevastopol, operation Störfang. Striderna varade en månad och divisionen förflyttades därefter till Grekland för vila och reorganisation.

Kreta och Balkan

Den 29 juli 1942 kom en order om att 22. Infanterie-Division åter skulle bli en luftlandsättningsdivision och fick i divisionsnamnet tillägget (L. L. motorisiert trop.). Den 1 oktober avbröts omorganisationen och i november började divisionen som en vanlig infanteridivision förflyttas till Kreta. De stannade där fram till september 1944. Under denna tid hade de huvudsakligen bevaknings- och ockupationstjänst, men hösten 1943 deltog de i att återta ett antal öar som erövrats av brittiska styrkor efter den italienska kapitulationen.

Våren 1943 skickade divisionen ett infanteriregemente och en bataljon från artilleriet till Nordafrika som Kampfgruppe Buhse och kapitulerade där i samband med den tyska kapitulationen i Tunisien.

Hösten 1944 bekämpade divisionen partisaner i Makedonien och retrierade samtidigt som de utkämpade defensiva strider norrut genom Serbien. I december hjälpte de till att befria den instängda XXI. Gebirgs-Armeekorps vid Prijepole. 22. Infanterie-Division blev inringad vid Zvornik och kunde med svåra förluster slå sig ut och retirera mot Steiermark. I slutet av mars 1945 organiserades resterna av divisionen om till 22. Volksgrenadier-Division.

Befälhavare

Organisation

15 oktober 1935

 • Infanterie-Regiment 16
 • Infanterie-Regiment 65
 • Artillerie-Regiment 22
 • Panzerabwehr-Abteilung 22
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 22

September 1939

 • Infanterie-Regiment 16
 • Infanterie-Regiment 47
 • Infanterie-Regiment 65
 • Artillerie-Regiment 22
  • Artillerie-Regiment 58 (I.)
 • Beobachtungs-Abteilung 22
 • Panzerabwehr-Abteilung 22
 • Pionier-Bataillon 22
 • Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 22
 • Aufklärungs-Abteilung 22
 • Infanterie-Divisions-Nachschubführer 22
 • Feldersatz-Bataillon 22
 • Divisions-Einheiten 22

Sommaren 1941

 • Infanterie-Regiment 16
 • Infanterie-Regiment 47
 • Infanterie-Regiment 65
 • Artillerie-Regiment 22
 • Fla-Bataillon 22
 • Panzerjäger-Abteilung 22
 • Pionier-Bataillon 22
 • Aufklärungs-Abteilung 22
 • Divisions-Einheiten 22

Hösten 1943

 • Grenadier-Regiment 16
 • Grenadier-Regiment 47
 • Grenadier-Regiment 65
 • Panzer-Aufklärungs-Abteilung 122
 • Artillerie-Regiment 22
 • Fla-Bataillon 22
 • Divisions-Einheiten 22

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget