Armégrupp B

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Armégrupp B (Ty. Heeresgruppe B) var namnet på en tysk armégrupp under andra världskriget.

Armégrupp B bildades den 12 oktober 1939 och förlades i västra Tyskland. Dess ledning kom från den avvecklade Armégrupp Nord som deltagit i fälttåget i Polen. Förste befälhavare blev Fedor von Bock. Bock ledde armégruppen under fälttåget i väst 1940 där den inför Fall Gelb var placerad längst norrut. De framryckte genom Nederländerna och Belgien. Under fälttågets nästa fas, Fall Rot, ryckte de fram längst västerut, mellan kusten och Paris.

Den 16 augusti 1940 förlades armégruppen i Ostpreussen och bytte i samband med den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, namn till Armégrupp Mitt.

Fall Blau

Inför den tyska sommaroffensiven 1942, Fall Blau, delades Armégrupp Syd i juli i två delar, Armégrupp A och Armégrupp B. Armégrupp Syds stab kom att leda Armégrupp B och Maximilian von Weichs blev dess befälhavare. De hade som mål att erövra Stalingrad.

Den 19 november påbörjades ett sovjetiskt motanfall i syfte att inringa de tyska styrkorna runt Stalingrad. Ett par dagar senare bröt sovjetiska styrkor igenom och inringningen var ett faktum. I samband med detta förflyttades en del av Armégrupp B:s styrkor (4. Panzerarmee och 6. Armee) till Armégrupp Don. Den 9 februari 1943 drogs armégruppsledningen bort och några dagar senare bildades Armégrupp Syd av Armégrupp Don samt större delen av Armégrupp B:s kvarvarande styrkor (2. Armee hamnade hos Armégrupp Mitt).

Nyuppställning

I München den 19 juli 1943 började en ny armégrupp sättas upp kring Arbeitsstab Rommel, en armégrupp med Erwin Rommel som befälhavare som skulle få ta över namnet B. Armégruppsstaben förflyttades till norra Italien där de i området placerade förbanden underställdes Armégrupp B. Under hösten omorganiserades de tyska styrkorna i Italien. Den 6 november upplöstes Armégrupp B:s stab och ansvaret togs över av Armégrupp C. Stabspersonalen från Armégrupp B användes till 14. Armee, Oberbefehlshaber Südwest och Heeresgruppenstab z.b.V. (armégruppsstab till förfogande). I den sistnämnda gruppen ingick Rommel och de skickades till Atlantkusten för att inspektera Atlantvallen.

Den 12 januari 1944 underställdes Heeresgruppenstab z.b.V. två arméer (7. Armee och 15. Armee) och fick återigen namnet Armégrupp B.

Armégrupp B stred i Normandie, Frankrike efter den allierade landstigningen den 6 juni 1944. Armégruppen deltog i Ardenneroffensiven och kapitulerade slutligen i Ruhrfickan den 17 april 1945.


Befälhavare

Nyuppställning

Nyuppställning

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget