Armégrupp Nord

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Armégrupp Nord (Ty. Heeresgruppe Nord) var namnet på en tysk armégrupp under andra världskriget.

Fälttåget i Polen

Inför fälttåget i Polen 1939 bildades Armégrupp Nord från staben hos 2. Armee och förste befälhavare blev Fedor von Bock. Efter fälttåget omlokaliserades armégruppen till västra Tyskland och omorganiserades till Armégrupp B, under fortsatt ledning av von Bock.

Operation Barbarossa

Inför Tysklands invasion av Sovjetunionen, Operation Barbarossa, nyuppställdes Armégrupp Nord från Armégrupp C och fick Wilhelm Ritter von Leeb som befälhavare.

Armégrupp Nords uppgift under Operation Barbarossa, var att framrycka genom Baltikum i riktning mot Leningrad. Det ansågs vara av stor vikt att frånta den sovjetiska Östersjöflottan sina baser så att Östersjön blev säkert för den tyska fartygstrafiken. Inför operationen var denna armégrupp den svagaste av de tre armégrupperna och förfogade över: Panzergruppe 4, 16. Armee och 18. Armee. Dessa bestod sammanlagt av 26 divisioner, varav 3 pansardivisioner och 3 motoriserade infanteridivisioner. Pansardivisionerna var 1. Panzer-Division, 6. Panzer-Division och 8. Panzer-Division. Dessutom ingick i armégruppen även Waffen-SS-divisionerna Totenkopf och Polizei.

Leningrad & Kurland

Armégrupp Nord ansvarade för bland annat belägringen av Leningrad. I januari 1944 påbörjade sovjetiska styrkor en offensiv och drev tillbaka tyskarna till Baltikum och så småningom, 10 oktober 1944, blev armégruppen inringad i Kurlandfickan.

Den 25 januari 1945 bytte armégruppen namn till Armégrupp Kurland. Samtidigt bytte Armégrupp Mitt namn till Armégrupp Nord.

I april 1945 var armégruppen så försvagad att den omorganiserades till 12. Armee.

Befälhavare

Nyuppställning

Namnbyte från Armégrupp Mitt

Referenser

  1. Bland andra http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Heeresgruppen/HeeresgruppeNord.htm och https://www.axishistory.com/books/147-germany-heer/heeresgruppen/2618-heeresgruppe-nord nämner datumet 9 januari, men då von Küchler avskedades för sina beslut efter den sovjetiska vinteroffensiven inletts är den 29 januari ett mer troligt datum. Vilket styrks av Salmaggi, C & Pallavisini, A. Andra världskriget dag för dag på alla fronter. Legenda. 1979.

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget