Operation Sonnenwende

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Operation Sonnenwende (ty: Unternehmen Sonnenwende) var en av de sista tyska offensiverna på östfronten under andra världskriget. Operationen var en mindre offensiv som syftade till att undsätta inneslutna tyska förband och civila i staden Arnswalde, vilket även lyckades.

Bakgrund

Operation Sonnenwende planerades av generalen Walter Wenck och avsåg att använda III. SS-Panzer-Korps vilken för detta ändamål evakuerades från Kurland där den tidigare varit innesluten i Kurlandfickan.

I Arnswalde fanns 11 000 soldater, civilbefolkning, flyktingar och sårade. Efter de inringats hade den ansvariga generalen den 12 februari avböjt kapitulation.

Förlopp

Operation Sonnenwende inleddes den 15 februari 1945 trots att alla förband inte var redo, genom att delar ur 11. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division "Nordland" påbörjade offensiven. De sovjetiska styrkorna överraskades och Nordlands spjutspets nådde fram till det belägrade Arnswalde. De lyckades öppna en 2 km bred korridor där de inringade kunde ta sig ur och de sista trupperna lämnade staden den 22 februari.

Den 16 februari fortsatte operationerna i större skala när resterande förband sattes in. III. SS-Panzer-Korps vidgade korridoren till Arnswalde och drev tillbaka de sovjetiska styrkorna upp till tolv kilometer. Även på andra håll trycktes de sovjetiska styrkorna bakåt, men inte speciellt långt. Stora mängder sovjetiska stridsvagnar och pansarvärnskanoner slogs ut, speciellt av de tunga tyska Kungstigrarna (Tiger II). Däremot hindrades Tigrarna av den gyttjiga marken som försvårade rörligheten, något som inte påverkade de sovjetiska T-34:orna i samma utsträckning vilket i sin tur ledde till att många Kungstigrar slogs ut.

Den 17 februari kastade den sovjetiske befälhavaren Georgij Zjukov‎ in ytterligare sovjetiska förband i striderna och den tyska offensiven stannade upp. Den 18 februari avbröts den tyska operationen och dagen efter inleddes en sovjetisk motoffensiv vilken syftade till att erövra Stettin.

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget