Armégrupp A

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Armégrupp A (Ty. Heeresgruppe A) var namnet på en tysk armégrupp under andra världskriget.


Fälttåget i väst

Armégrupp A bildades den 26 oktober 1939 sedan Armégrupp Syd omorganiserats och dess befälhavare Gerd von Rundstedt blev Armégrupp A:s första befälhavare. Under Fall Gelb 1940 tilldelades armégruppen operationens viktigaste uppgift. De skulle tränga igenom Ardennerna, korsa floden Meuse och ta sig västerut mot Engelska kanalen. Till sitt förfogande hade von Rundstedt 4. Armee, 12. Armee samt 16.Armee dessa bestod sammanlagt av 34 infanteridivisioner, tre motoriserade divisioner och sju pansardivisioner.

Efter inringningen vid Dunkerque deltog armégruppen i slaget om Frankrike, Fall Rot.

Efter fälttåget avvecklades armégruppen den 10 oktober och von Rundstedt blev Oberbefehlshaber West och tog med sig sin armégruppsstab till den nya tjänsten.

Östfronten

Den 1 april 1941 aktiverades Armégrupp A:s stab och förflyttades östra Tyskland som en del av förberedelserna inför invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa. Staben hade de tillfälliga namnen Abschnittstab Winter och Abschnittstab Schlesien innan de blev Armégrupp Syd.

Fall Blau

Den 24 april 1942 sattes en ny armégruppsstab upp i Tyskland med namnet Stab Anton, ett namn som en månad senare byttes till Küstenstab Asow. Denna stab med Wilhelm List som befälhavare fick i juli ansvaret över Armégrupp A sedan Armégrupp Syd delats upp i två delar under den tyska sommaroffensiven, Fall Blau. Armégrupp A framryckte ner mot Kaukasus. Den 10 september avskedades Wilhelm List på grund av sina meningsskiljaktigheter med Adolf Hitler och den sistnämnde tog befälet över armégruppen i egenskap av befälhavare för OKH. List ville att armégruppen redan i september på grund av enorma underhållssvårigheter skulle börja gräva ner sig för vintern, något Hitler inte ville acceptera.

Senare tjänstgjorde armégruppen i Kuban, på Krim och i södra Ukraina. Den 30 mars 1944 bytte de namn till Armégrupp Südukraine.

Nyuppställning

Armégrupp A ställdes på nytt upp den 23 september 1944 i södra Polen och Karpaterna då Armégrupp Nordukraine omorganiserades. Armégruppen mötte i januari den sovjetiska Weichsel-Oder-operationen som var en del av den sovjetiska vinteroffensiven 1945. Den 25 januari bytte armégruppen namn till Armégrupp Mitt.

Befälhavare

Nyuppställning

Nyuppställning

Källor

Referenser

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget