Vit skuld

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Vit skuld (en. White Guilt Complex), är ett begrepp som beskriver den vedertagna uppfattningen att vita människor av europeiskt ursprung, oavsett var de bor, bär på en form av biblisk arvsynd för vad en minoritet har gjort mot andra folk under tidigare århundraden. Begreppet syftar till att beskriva den påtvingade skuldkänsla dagens generation européer bär på som ett resultat av politiska kampanjer i skola, media och samhällsinstitutioner där befolkningar av europeiskt ursprung utmålas som skyldiga för alla historiska övergrepp. Detta skuldkomplex anses utnyttjas skoningslöst för att legitimera mångkultur och en omfattande massinvandring till länder med europeisk befolkning och endast till länder med europeisk befolkning, en politik som enligt kritiker är i strid med Folkmordskonventionens Artikel II. På svenska används begreppet Etnomasochism.


Exempel

Kolonialism. Historisk forskning visar att folkgrupper över hela världen har trängt in och koloniserat geografiska områden under tusentals år. Mongoler trängde under 1200-talet in i Europa, Mellanöstern och Kina. Araber trängde med början på 600-talet in i Nordafrika, Europa och ända bort till Indien. Inkariket växte under 1200-talet på bekostnad av andra folk och deras territorium. Européer koloniserade från 1500-talet Nord- och Sydamerika samt flera andra områden i världen.

  • Det är dock endast européer av dagens generation som hålls ansvariga för oförrätter begångna under historiens förlopp.


Slaveri. Det är känt från praktiskt taget alla kulturer att människor togs till slavar. Slaveri som fenomen är omnämnt i Gamla Testamentet och det är dokumenterat i det forna Kambodja. Den transatlantiska slavhandeln var en angelägenhet mellan svarta folk i Afrika som sålde slavar till judar och kristna europeer som förde dem över till Amerika för arbete. Dock förekom även att europeer hölls som slavar. Det är känt att det i aztekernas rike förekom slaveri och araberna bedrev slavhandel utmed Afrikas östkust. Araberna tvingade 18 miljoner afrikaner österut i slaveri.

  • I regel omnämns endast den del av historieskrivningen som omfattar européers inblandning i slaveri.


Folkmord. Arkeologiska resultat visar att europeer sannolikt var de första att anlända till Nordamerika. Enligt legenden om Si-Te-Cah bland "indianer" i Nevada så utrotades ett folk som beskrivs som långa, vita och med rött hår och skägg. Ryska revolutionen resulterade i att ett okänt antal miljoner ryssar mördades och inom ramarna för den sovjetiska politiken anstiftades Holodomor. Under kommunistiskt styre utspelade sig Folkmordet i Kambodja och i Afrika ledde etniska konflikter till Folkmordet i Rwanda. Enligt den vedertagna uppfattningen om Förintelsen mördades sex miljoner judar i Tredje riket. Seyfo är en av benämningarna på ett folkmord under tidigt 1900-tal. Organisationen Genocide Watch uppgraderade i september 2011 situationen i Sydafrika till en 6:a på skalan för folkmord. Röster om Palestina menar att situationen i den pågående konflikten i Mellanöstern kan ses som antingen etnisk rensning eller folkmord.

Vit skuld
Godhetssignalering
Kolonialism
Kulturmarxism
Rasism
Politisk korrekthet
Slaveri
Patologisk altruism‎
Förintelsen
Vit skuld

Källor

Externa länkar