Etnomasochism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Etnomasochism innebär att betrakta och förhålla sig till den egna etniska tillhörigheten med skuld, misstro och förakt. Detta sett ur ett dikotomiskt perspektiv som indelar människan i vita och färgade folkgrupper; ett betraktelsesätt där den vite mannen står i nedärvd skuld i förhållande till andra etniska kollektiv. Det motsatta makt- och skuldförhållandet är otänkbart utifrån den historiesyn och ideologiska samhällsanalys som etnomasochismen tillämpar. Etnomasochism återskapas och tas i uttryck på såväl individuell som kollektiv nivå, formellt liksom informellt samt både som känsloläge och ideologiskt grundad logik. På engelska används begreppet White Guilt Complex.

Etnomasochismen odlas med förkärlek i länder med en påtaglig kulturmarxism. Europeiska folk ges skulden för alla tillkortakommanden bland andra etniska grupper. Med en omfattande propaganda, i synnerhet från medialt håll men även från olika etniska lobbygrupper, tar de europeiska folken omedvetet på sig skulden för påstådda historiska händelser och misslyckanden hos icke-européer.

Externa länkar

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp


Stubbe.jpg
Den här artikeln är bara påbörjad. Fyll gärna på med mer information om du är insatt i ämnet.