Korporativism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Korporativism är den ideologi som kännetecknas av en konsensus mellan näringsliv och stat. Korporativismen associeras främst till fascismen, men tendenser återfanns på flera håll i efterkrigstidens Europa däribland Sverige. I Sverige applicerade socialdemokraterna en korporativ policy på den ekonomiska politiken, vilket uttrycktes i Saltsjöbadsavtalet 1938.

Det korporativa statsskicket i Italien var strukturerat i 22 skrån, där samtliga näringsidkare, arbetare och tjänstemän i landet var inordnade.

Se även

Fasces lictoriae.svg.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Fascism
Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp