Liberalism

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Liberalism kallas den ideologi enligt vilken folket utgörs av en samling på ett visst område bosatta, likaberättigade individer. Staten kan enligt liberal uppfattning jämföras med ett bolag där medborgarna är aktieägare. Staten tillkommer genom en fri överenskommelse mellan de enskilda medborgarna och är följaktligen underkastad deras vilja. Näringslivet har likaså skapats av de enskilda individerna och bör följaktligen få utveckla sig genom en fri konkurrens mellan olika individer utan ingrepp från statens sida. Genom att individens förnuft tillåts utvecklas politiskt och ekonomiskt ostört uppnås liberalismens mål, som är största möjliga lycka åt största möjliga antal.

Liberalismen är alltså demokratisk, kapitalistisk och rationalistisk. Den kan däremot aldrig vara nationalistisk.

Se även

Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp