Tredje riket

Från Metapedia
(Omdirigerad från Tredje Riket)
Hoppa till: navigering, sök
Tredje rikets expansion mellan åren 1933 och 1943

Tredje riket, benämning på Tyskland under Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets regim som upprättades mellan åren 1933 till 1945. Benämningen åsyftar försöket att ena det tyska folket under en statsbildning. Tyskarna har aldrig levt under en nationalstat som omfattade alla tyskar, vilket inkluderar etniciteter av tysk eller av samma genetiska härkomst, trots tidigare försök att upprätta ett sådant rike eller en sådan nationalstat.

Tredje rikets officiella beteckning var Tyska riket (ty. Deutsches Reich) fram till året 1943, vilket därefter benämndes som det Stortyska riket (ty: Großdeutsches Reich). Men vardagligt tal använde man dock oftast bara Tyskland (ty: Deutschland eller Riket (ty: Das Reich).

Benämningen Tredje riket användes eftersom det ansågs vara det tredje tyska riket i följd efter det första riket som var det tysk-romerska kejsardömet som upprättades mellan åren 962 till 1806 och det andra riket som var det tyska kejsardömet som upprättades mellan åren 1871 till 1918.

Tredje riket upplöstes efter andra världskriget, då de allierade segrade efter väldigt hårda och långa strider vid det stortyska rikets huvudstad Berlin år 1945 vilket fick som följd att riket styckades i olika maktfördelningar, där bland annat Östtyskland och Västtyskland bildades.

Se även

Svastika-symbol.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje riket