Ewald von Kleist

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Ewald von Kleist

Generalfeldmarschall Ewald von Kleist, född den 8 augusti 1881, död den 16 oktober 1954, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han utmärkte sig under fälttåget i väst 1940 då han ledde större delen av de tyska pansarstyrkorna samlade i, Panzergruppe Kleist. von Kleist fortsatte att utmärka sig positivt under striderna på östfronten där han ledde Panzergruppe 1 (senare omdöpt till 1. Panzerarmee). Hösten 1942 fick han befälet över Armégrupp A och ledde denna tills han avskedades i mars 1944. von Kleist förlänades med svärden till sitt riddarkors.

Första världskriget

Paul Ludwig Ewald von Kleist föddes i Braunfels / Hessen och gick in armén som officerskadett den 13 september 1901. Han tjänstgjorde först inom fältartilleriet innan han 1912 växlade över till kavalleriet. Under första världskriget tjänstgjorde han huvudsakligen som Ia i olika staber. Efter kriget tjänstgjorde han inom Freikorps innan hans militära karriär fortsatte inom Reichswehr. Där tjänstgjorde han huvudsakligen inom kavalleriet.

Avskedad och återanställd

von Kleist som var kritisk till nationalsocialismen och avskedades den 18 februari 1938 i samband med Fritschkrisen.

Han återinfördes i tjänst vid mobilseringen 1939 och ledde XXII. Armeekorps under fälttåget i Polen. Inför fälttåget i väst 1940 omorganiserades kåren till Panzergruppe Kleist. von Kleist pansargrupp bestod av tre kårer och förfogade över fem pansardivisioner och två motoriserade divisioner, med andra ord större delen av den tyska pansarstyrkan. Denna styrka bröt snabbt igenom det allierade försvaret och gjorde snabba framryckningar. För sina insatser i detta fälttåg förlänades von Kleist med riddarkorset.

På våren 1941 deltog han i fälttåget på Balkan och där nämndes han för första gången i Wehrmachtbericht efter att hans styrkor erövrat den jugoslaviska knutpunkten Niš. Några dagar senare nämndes han återigen sedan hans styrkor säkrat huvudstaden Belgrad efter att SS-Hauptsturmführer Fritz Klingenberg fått stadens borgmästare att kapitulera.

Östfronten

Sedan Tyskland invaderat Sovjetunionen, operation Barbarossa, sommaren 1941 nämndes von Kleist ett flertal tillfällen i Wehrmachtbericht för insatser han förband, Panzergruppe 1 (senare omdöpt till 1. Panzerarmee), gjorde.

Han deltog bland annat i den framgångsrika inringningsoperationen runt Kiev. I slutet av november erövrades Rostov. Den 17 februari 1942 förlänades von Kleist med eklöven till sitt riddarkors.

Armégruppsbefäl

Under den tyska sommaroffensiven 1942, Fall Blau, framryckte von Kleists 1. Panzerarmee ner mot Kaukasus. I september hade armégruppsbefälhavaren (Armégrupp A) Wilhelm List och Adolf Hitler olika uppfattning om armégruppens strategi. Detta ledde till att List avskedades. Hitler tog över befälet fram till den 22 november då han ersattes av von Kleist.

Den 1 februari 1943 befordrades han till generalfältmarskalk och den 19 augusti nämndes han återigen i Wehrmachtbericht då hans armégrupp stått emot ett sovjetiskt anfall mot Kubanbrohuvudet. Den 30 mars 1944 förlänades von Kleist med svärden till sitt riddarkors, en utmärkelse som Adolf Hitler personligen delade ut. Vid denna tid hade meningsskiljaktigheter med Hitler gjort att von Kleist fått lämna över befälet för Armégrupp A och han placerades istället i befälsreserven.

Efter 20 juli-attentatet arresterades von Kleist av Gestapo, men släppes senare fri.

I slutet av april 1945 hamnade von Kleist i amerikansk krigsfångenskap, han överlämnades till britterna som lämnade honom vidare till Jugoslavien. Där dömdes han till 15 års fängelse för krigsförbrytelser och skickades till Sovjetunionen för att avtjäna straffet. Ewald von Kleist avled den 16 oktober 1954 i fängelset i Vladimir, öster om Moskva.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

10 april 1941

"Panzerverbände und Infanteriedivisionen des Generaloberst von Kleist stießen nach Besetzung des Eisenbahn- und Straßenknotenpunktes Nisch dem weichenden Feind nach."

13 april 1941

"Wie bereits durch Sondermeldung bekanntgegeben, besetzten deutsche Truppen unter Führung des Generalobersten von Kleist am frühen Morgen des 13. April die serbische Hauptstadt und Festung Belgrad von Süden her, nachdem am 12. April nachmittags eine kleine Abteilung der SS-Division "Reich" unter Führung des Hauptsturmführers Klingenberg von Norden her über die Donau in die Stadt eingedrungen war und die deutsche Flagge auf der deutschen Gesandschaft gehißt hatte."

27 augusti 1941

"Wie bereits durch Sondermeldung bekanntgegeben, haben Verbände der Panzerarmee des Generalobersten von Kleist am 25. August nach schweren Kampf den Brückenkopf von Dnjepropetrowsk und die Stadt selbst im Sturm genommen."

21 september 1941

"Im Verlauf der ostwärts Kiew im Gang befindlichen Umfassungsschlacht haben die Armee des Generalfeldmarschalls von Reichenau und die Panzerarmeen der Generalobersten von Kleist und und Guderian starke Teile des umzingelten Feindes vernichtet und jetzt schon 150000 Gefangene eingebracht, sowie 151 Panzerkampfwagen, 602 Geschütze und unübersehbares Kriegsmaterial erbeutet."

12 oktober 1941

"Im Zusammenwirken mit der Luftflotte des Generalobersten Löhr hat die Armee des Generals der Infanterie von Manstein, die rumänische Armee des Korpsgenerals Dumitrescu und die Panzerarmee des Generaloberst von Kleist die Masse der 9. und 18. sowjetischen Armee geschlagen und vernichtet."

22 november 1941

"Wie durch Sondermeldung bekanntgegeben, haben Schnelle Truppen des Heeres und Verbände der Waffen-SS unter dem Oberbefehl des Generaloberst von Kleist nach heftigen Kämpfen die Stadt Rostow am Unterlauf des Don genommen."

30 maj 1942

"Im Frontabschnitt des Generalfeldmarschalls von Bock haben die Armeen des Generalobersten von Kleist und des Generals der Panzertruppen Paulus die Abwehr schwerster feindlicher Großangriffe in einen stolzen Vernichtungssieg verwandelt."

19 augusti 1943

"In der am 16. Juli begonnenen 5. Abwehrschlacht am Kubanbrückenkopf haben die unter Führung des Generalfeldmarschalls von Kleist und des Generals der Pioniere Jänicke stehenden deutschen und rumänischen Truppen bis zum 12. August andauernde Durchbruchsversuche von 17 Schützendivisionen, 2 Panzerbrigaden und 3 Panzerregimentern der Sowjets in harten Kämpfen abgeschlagen und dem Feind sehr hohe blutige Verluste zugefügt."

9 oktober 1943

"Deutsche und rumänische Truppen unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls von Kleist und unter der Führung des Generals der Pioniere Jaenecke haben dort unter schwierigsten Kampfverhältnissen in den letzten Monaten alle feindlichen Großangriffe blutig abgeschlagen."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget