Fritz Klingenberg

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

SS-Standartenführer Fritz Klingenberg, född den 17 december 1912, död den 22 mars 1945 (stupad), var en tysk officer inom Waffen-SS under andra världskriget. Hans mest kända insats var när han som kompanibefäl i SS-Division Reich (mot) erövrade Jugoslaviens huvudstad Belgrad, våren 1941, då han i spetsen för en patrull genom en bluff fick stadens borgmästare att kapitulera. I början av 1945 fick Klingenberg befälet över 17. SS-Panzergrenadier-Division "Götz von Berlichingen" som han ledde tills att han stupade i strid den 22 mars.

Ett fotografi från juni 1943 som visar Fritz Klingenberg (till höger) och Franz Augsberger (till vänster).

Tidiga karriären

Fritz Klingenberg föddes i Mecklenburg och studerade under sina ungdomsår historia på universitet i Rostock. Den 1 december 1931 gick han med i NSDAP och året senare i SS. I april 1934 gick han med i SS militära falang SS-VT och fick officersutbildning på SS-Junkerschule Bad Tölz. Efter tjänstgöring i olika enheter hamnade Klingenberg i december 1936 i Stab der Inspektion der SS-Verfügungstruppe.

Under fälttåget i Polen tjänstgjorde Klingenberg som ordonnansofficer för SS-Gruppenführer Paul Hausser i experimentdivisionen Panzer-Division "Kempf". Hausser blev efter fälttåget befälhavare för den först bildades SS-divisionen SS-Verfügungs-Division och Klingenberg blev adjutant i dess stab. Denna roll hade han under fälttåget i väst 1940.

Den 1 augusti 1940 förflyttades Klingenberg till en stridande befattning då han tog över befälet för motorcykelkompaniet i regementet Der Führer. I samband med att SS-VT-divisionen omorganiserades till att bli SS-Division Reich (mot) fick Klingenberg befälet över 2. kompaniet i motorcykelbataljonen. Det var i denna roll han gjorde sig ökänd för erövringen av Belgrad.

Belgrad

På morgonen den 12 april, 1941, närmade sig Klingenberg och hans motorcykelkompani Belgrad från staden Pancevo längs med stranden vid Donau. Terrängen var ogästvänlig med gyttja som ibland nådde ända upp till midjan. Soldaterna var utmattade och en order om rast och vila kom från högsta ort. Om Klingenberg och hans kompani nåddes av ordern, eller om de ignorerade den är oklart. Med en patrull tog han sig över Donau med hjälp av en beslagtagen motorbåt. När de kommit över på andra sidan hoppade de upp på sina motorcyklar och körde raka vägen mot Belgrad. De körde in i staden och utan att möta något motstånd satte de upp två kulspruteställningar vid krigsministeriet i stadens centrum. En tjänsteman från tyska ambassaden dök plötsligt upp och begärde skydd. Klingenberg följde med tjänstemannen tillbaks till ambassaden och funderade ut en plan för att erövra hela staden utan att behöva offra några soldater. Han övertalade den tyska militärattachén att begära ett möte med Belgrads borgmästare. Borgmästaren anlände och Klingenberg övertygade honom att han var befälhavare för en stor tysk styrka och hotade dessutom med att Luftwaffe skulle genomföra massiva bombningar om inte staden kapitulerade. Borgmästaren accepterade Klingenbergs ultimatum och kapitulerade.

Klingenberg blev för sin insats snabbt en känd person i Tyskland och återberättade i radioprogram händelsen. Klingenberg var också den första SS-soldat som nämndes vid namn i Wehrmachtbericht.[1] För sina insatser här förlänades Klingenberg en månad senare med riddarkorset.

Bad Tölz

Klingenberg deltog i den tyska invasionen av Sovjetunionen, Operation Barbarossa, sommaren 1941, och utnämndes till befälhavare för hela motorcykelbataljonen sedan hans företrädare August Zehender sårats. Denna tjänst behöll Klingenberg tills den 1 januari 1942 då han ersattes av Christian Tychsen. Nästa anhalt för Klingenberg blev SS-Junkerschule Bad Tölz dit han förflyttats för att tjänstgöra som instruktör för officersaspiranterna.

Sommaren 1943 återvände Klingenberg till sin division Das Reich men sårades kort efter sitt anländande till fronten och återvände till Bad Tölz.

Den 15 mars 1944 fick Klingenberg ansvaret över hela skolan. Den 21 december befordrades han till SS-Standartenführer och fick i januari befälet för 17. SS-Panzergrenadier-Division "Götz von Berlichingen". Som divisionsbefäl stupade Fritz Klingenberg den 22 mars 1945 i närheten av Herxheim.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Referenser

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget