Fälttåget på Balkan

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Fälttåget på Balkan var ett tyskt fälttåg under andra världskriget. För att kunna ta sig an kampen mot Sovjetunionen behövde Tyskland ett lugnt Östeuropa. De skaffade sig allierade i Ungern, Rumänien och Bulgarien. Storbritannien satte som motdrag upp en expeditionskår som landsattes i Grekland den 4 mars 1941. Den 6 april inledde Tyskland och dess allierade sina operationer mot Jugoslavien och Grekland. Fälttåget gick snabbt och med små förluster för tyskarna. Den 17 april kapitulerade Jugoslavien och den 21 april Grekland.

Pansarbilar från Leibstandarte under framryckning i Grekland.

Bakgrund

Efter Tysklands framgångar i fälttågen i Polen, i Skandinavien och i Västeuropa vände de blicken österut för en kommande kraftmätning med Sovjetunionen. Tyskland samlade allierade i Östeuropa och den 20 november 1940 allierade sig Ungern med Tyskland och Italien. Den 13 januari 1941 följde Rumänien efter och den 1 mars Bulgarien. Dagen efter anlände de första tyska förbanden till Bulgarien som en del av styrkeuppladdningen.

Den 4 mars landsteg de första förbanden ur den brittiska expeditionskåren i Grekland, Tyskland var fortfarande i krig med Storbritannien och brittisk närvaro i Grekland utgjorde ett stort hot mot oljefälten i Plotsei i Rumänien, vilka var livsnödvändiga för den tyska krigsmakten.

Tyska soldater i Bulgarien får instruktioner inför det kommande fälttåget. Fordonet är en Stug III.

Den 9 mars inledde Italien sin offensiv mot Grekland, vilken sju dagar senare totalt bröt samman på grund av det sega grekiska försvaret. Den 16 mars bröt den italienska offensiven ihop totalt och man fick kämpa hårt bara för att hålla sina egna linjer.

Den 25 mars allierade Jugoslavien sig med Tyskland, men två dagar senare genomfördes en statskupp i Jugoslavien och den nya regeringen annullerade alliansen. Samma kväll beordrade Hitler att ett fälttåg mot Jugoslavien och Grekland ska genomföras. Därmed sköts det planerade anfallet mot Sovjetunionen upp fyra veckor.

Jugoslavien

Operationerna i Jugoslavien under fälttåget gick under namnet Operation Strafgericht. Den 6 april 1941 korsade tyska, italienska och ungerska trupper den jugoslaviska gränsen. Anfallen genomfördes från olika håll. I norr från Italien och Österrike, i öster från Ungern och Rumänien, och i söder från Bulgarien.

Den 10 april erövrades Zagreb, där den kroatiska staten skulle bildas av medlemmar från Ustasjarörelsen.

En Stug III kör över en bro. Bilden illustrerar tydligt den grekiska terrängen och vikten av att säkra viktiga broar och vägar.

Den 12 april erövrades den jugoslaviska huvudstaden Belgrad genom en bluff av SS-Hauptsturmführer Fritz Klingenberg. Han körde med en patrull motorcykelburna soldater in i staden och lyckades övertyga borgmästaren att han var befäl för en större styrka och hotade dessutom med massiva bombningar från Luftwaffe om borgmästaren inte skrev under stadens kapitulation.

Den 17 april undertecknades Jugoslaviens villkorslösa kapitulation och tyskarna tog närmare 350 000 krigsfångar. De fångar med slovenskt, kroatiskt och makedonskt ursprung släpptes omedelbart fria.

Grekland

Operationerna i Grekland under fälttåget gick under namnet Operation Marita.

Den 6 april 1941 korsade tyska trupper den grekiska gränsen från Bulgarien. Striderna i Grekland kom att bli annorlunda än i de tidigare fälttågen då Grekland är bergigt och striderna koncentrerades kring viktiga bergspass.

Tyska soldater vid Akropolis i Aten.

På kvällen den 7 april bombades den grekiska hamnen Pireus och angreppet blev en så pass stor framgång att hela hamnen ödelades och den brittiska expeditionskåren förlorade den enda välutrustade förråds- och omlastningshamn de hade tillgång till. De tvingades därför anamma en extremt defensiv taktik.

Den 15 april retirerade den brittiska expeditionskåren från Olympos till Thermopilat för att upprätta en försvarslinje för att skydda sin evakuering.

Brittiska krigsfångar eskorteras av en Panzer IV.

Den 21 april kapitulerade Grekland och tyskarna tog omkring 225 000 grekiska krigsfångar. Men striderna på grekisk mark fortsatte. Den 24 april bröt tyska förband igenom den brittiska försvarslinjen vid Thermopilat och britterna tvingades i all hast genomföra sin evakuering från små fiskehamnar då hamnen i Pireus inte var användbar. Britterna lyckades på fem nätter evakuera omkring 50 000 man och sätta upp ett försvar på Kreta.

Den 29 april avslutades fälttåget på Balkan i och med det tyska intåget i Kalamata i södra Grekland. De tyska förlusterna var små.

Waffen-SS

Under fälttåget deltog två divisioner från Waffen-SS. Leibstandarte som anföll från Bulgarien och erövrade Skopje i södra Jugoslavien innan förbandet fortsatte söderut in i Grekland, samt Das Reich som anföll från Rumänien och erövrade den jugoslaviska huvudstaden Belgrad.

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget