Freikorps (paramilitär)

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Gustav Noske besöker Freikorps Hülsen i januari 1919.
Freikorps Rossbach under Kappkuppen i Berlin, mars 1920.

Freikorps (frikår) är samlingsnamnet för en rad paramilitära grupper som bildades i Tyskland efter första världskrigets slut.

Efter Tysklands kapitulation efter första världskriget var många soldater missnöjda och det bildades olika paramilitära grupper. Den gruppering som skulle komma att kallas Freikorps samlade i början av januari 1919 4 000 man under general Ludwig von Maercker. Den tyska Weimarrepubliken gav sitt offentliga stöd till Freikorpsrörelsen och uppmanade folk att anmäla sig som rekryter. Därmed sattes i rask takt nya förband upp av soldater, nationalister, äventyrare och arbetslösa ungdomar. Storleken på förbanden varierade kraftigt från en handfull man upp till regementesstorlek.

Under vintern och våren 1919 utnyttjade kommunistiska grupper den politiska oron i Tyskland vid denna tid genom att utlysa strejker och utropa lokala sovjetrepubliker. Freikorps skickades ut av Weimarrepubliken för att kväsa upproren. Under dessa strider dödades många människor, bland annat en av de kommunistiska ledarna i Tyskland vid denna tid; Rosa Luxemburg.

Freikorps stred även i Baltikum från februari 1919 tills att Versaillesfördraget undertecknades under sommaren samma år. De hade stridit mot ryska kommunister och även gjort territoriella vinster som de tvingades att överge efter fördragets undertecknade. Missnöjet grodde inom Freikorps och i september började Weimarrepubliken samla de bästa Freikorpsförbanden till landet nya reguljära armé, Reichswehr. I början av 1920 började republiken dessutom skära ner den militära styrkan till Versaillesfördragets föreskrivna nivå på 100 000 man. Detta ledde även till kraftiga nedskärningar inom Freikorps i en tid när arbetslösheten var mycket hög. Detta ledde till en statskupp som kallades Kappkuppen. Kuppen misslyckades och Freikorps avvecklades efterhand.

Huvuddelen av officerarna och manskapet var negativt inställda till den nya tyska Weimarrepubliken och ville se en politisk förändring i landet. Många av dem nationalister som hyllade den tyska militarismen. Många var även negativt inställda till kommunism och judar. Längre fram skulle många soldater i dessa Freikorps gå med i det NSDAP, SA och SS.

Lista på blivande SS-officerare som var med i Freikorps (ej komplett)

Freikorps Brigade Erhardt under Kappkuppen i Berlin, mars 1920. Notera Brandenburger Tor i bakgrunden.

Övrigt

Det tyska frihetsrockbandet Freikorps har tagit sitt namn från dessa frikårer.