Wilhelm List

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Wilhelm List, 1935.

Generalfeldmarschall Wilhelm List, född den 14 maj 1880, död den 16 augusti 1971, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han arbetade efterAnschluss med att införliva den österrikiska armén i den tyska. Han ledde förband på arménivå under de första tre fälttågen. I juli 1942 fick han befälet över Armégrupp A på södra delen av östfronten. Han avskedades några månader senare och fick sedan inte några fler befäl. List förlänades med riddarkorset.

Anschluss

Wilhelm Siegmund Walther List föddes i Oberkirchberg bei Ulm. 1898 började hans militära karriär. Under första världskriget tjänstgjorde List som generalstabsofficer. Efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr.

Efter den tyska annekteringen av Österrike, Anschluss, fick List befälet över Heeresgruppen-Kommando 5 och var därmed ansvarig för att införliva den österrikiska armén i den tyska Heer. Kommandot omorganiserades till 14. Armee och List ledde armén under fälttåget i Polen. Han förlänades med riddarkorset den 30 september 1939. Armén bytte namn till 12. Armee och List ledde den under fälttåget i väst 1940.

Balkan

Wilhelm List (till höger) tillsammans med Sepp Dietrich (till vänster) och Hans von Greiffenberg i Grekland. De diskuterar detaljerna angående kapitulationsdokumenten som den grekiska generalen Tsolakoglu ska skriva under. Tsolakoglu hade vid detta laget redan kapitulerat till Dietrich men List ansåg att de ursprungliga kapitulationsdokumenten inte höll måttet.

List ledde även 12. Armee under fälttåget på Balkan, våren 1941.

Efter att fälttåget på Balkan avslutats stannade List kvar i området och blev parallellt med sin roll som befälhavare för sin armé även Wehrmachtbefehlshaber Südost med ett övergripande ansvar för alla tyska styrkor i sydöstra Europa. På grund av sjukdom tvingades han lämna sin post i oktober 1941.

I början av 1942 fick List i uppdrag av Adolf Hitler att genomföra en inspektionsresa till Norge. Han studerade den tyska beredskapen för en eventuell brittisk invasion.

Armégruppsbefälhavare

I juli 1942 fick List befälet över Armégrupp A som bildats på östfronten sedan Armégrupp Syd delats i två delar. List ledde armégruppen ner mot Kaukasus. Den 10 september avskedades han på grund av sina meningsskiljaktigheter med Adolf Hitler och den sistnämnde tog befälet över armégruppen i egenskap av befälhavare för OKH. List ville att armégruppen redan i [[september på grund av enorma underhållssvårigheter skulle börja gräva ner sig för vintern, något Hitler inte ville acceptera.

List fick sedan ingen mer militär tjänstgöring. Vid krigsslutet hamnade han i amerikansk krigsfångenskap och dömdes i Nürnbergrättegångarna till livstids fängelse för krigsförbrytelser. Han blev frisläppt 1952.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

 • Järnkorset av andra klass –
 • Järnkorset av första klass –
 • Såradmärke i svart
 • RK des Kgl. Preuss. Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern
 • Kgl. Bayer. Prinz-Regent-Luitpold Jubiläums-Medaille
 • Kgl. Bayer. Militär-Verdienstorden IV. Klasse mit Schwertern und mit der Krone
 • RK II. Klasse des Kgl. Württembg, Friedrichs-Orden mit Schwertern
 • k.u.k. Österr. Militär-Verdienstkreuz III Klasse mit der Kriegsdekoration
 • RK des Kgl. Bulgar. Militär-Verdienstorden
 • Kgl. Bayer. Dienstauszeichnungskreuz II Klasse
 • Hederskorset för frontsoldater

Andra världskriget

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget