Genetik

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Genetik är en vetenskaplig disciplin inom biologi, vilken undersöker gener och dess påverkan på ärftlighet och variation inom organismer. Idag är genetiken som vetenskap i huvudsak inriktad på att förstå hur genomet, även kallat arvsmassan, är uppbyggt och fungerar; denna forskning bedrivs främst genom studiet av DNA.

Vi har idag mycket av de grundläggande kunskaperna inom genetiken att tacka tysken Gregor Johann Mendel för. Genom hans grundliga studier av ärtplantor och bin upptäckte han lagarna om dominanta och recessiva drag, två termer han själv myntade. Mendel kan därmed anses som genetikens fader.[1]

Människan har dock under lång tid haft viss förståelse för genetik, eller ärftlighetslära, vilket har tagit sig uttryck i avelsarbete på växter och djur. Genom att avla vidare på önskvärda egenskaper hos olika organismer har människan exempelvis skapat sädesslag, boskap och hundar.

Se även

Referenser