Fedor von Bock

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Fedor von Bock i april 1940.

Generalfeldmarschall Fedor von Bock, född den 3 december 1880, död den 4 maj 1945, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. von Bock var en armégruppsbefälhavare som ledde Armégrupp Mitt under striderna på östfronten. Efter att ha avskedats i december 1941 fick han några veckor senare befälet över Armégrupp Syd som han ledde till sommaren då han återigen avskedades. Resten av kriget levde han som pensionär tills han avled i sviterna av de skador han ådrog sig i en brittiskt flygattack. Von Bock förlänades med riddarkorset.

Första världskriget

Fedor von Bock föddes i Küstrin an der Oder som son till generalmajoren Moritz von Bock. Fedor följde i sin fars fotspår och påbörjade en militär karriär. Mellan 1910 och 1912 gick han en generalstabsutbildning. Under första världskriget tjänstgjorde han både som generalstabsofficer och bataljonsbefälhavare. Den 1 april 1918 förlänades han med Pour le Mérite. Efter kriget fortsatte han tjänstgöra i Reichswehr.

von Bock deltog i annekteringen av Österrike, Anschluss.

Andra världskriget

Under fälttåget i Polen ledde han Armégrupp Nord och förlänades den 30 september 1939 med riddarkorset. I oktober omorganiserades armégruppen till Armégrupp B och förlades med von Bock som fortsatt befälhavare vid västfronten. Han ledde armégruppen under fälttåget i väst 1940. Den 19 juli befordrades han till generalfältmarskalk.

Inför den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, omorganiserades von Bocks armégrupp till Armégrupp Mitt och han fortsatte att vara befälhavare.

I oktober 1941 inleddes tyska offensiven mot Moskva, operation Tyfon. I december påbörjades en sovjetisk motoffensiv och von Bock avskedades sedan han förordat en taktisk reträtt.

von Bock återinträdde i aktiv tjänst som befälhavare för Armégrupp Syd den 18 januari 1942 sedan generalfältmarskalken Walter von Reichenau avlidit. Han ledde armégruppen fram till mitten av juli då han återigen avskedades.

Resten av kriget levde von Bock ett stilla pensionärsliv i Bayern. Den 3 maj 1945 angreps bilen han och hans familj färdades i av ett brittiskt attackflygplan. von Bock sårades svårt och transporterades till ett marinlasarett i Oldenburg/Holstein där han dagen efter avled. Ingen i den angripna bilen överlevde.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Förkrigstiden Kgl. Preuss. Kronen-Orden IV. Klasse – 13 september 1911

Första världskriget

Mellankrigstiden

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

30 maj 1942

"Im Frontabschnitt des Generalfeldmarschalls von Bock haben die Armeen des Generalobersten von Kleist und des Generals der Panzertruppen Paulus die Abwehr schwerster feindlicher Großangriffe in einen stolzen Vernichtungssieg verwandelt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget