Walter Model

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Generalfeldmarschall Walter Model, född den 24 januari 1891, död den 21 april 1945 (självmord), var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Model blev något av en expert på defensiv krigsföring och hade ett högt anseende hos Adolf Hitler som under krigets andra hälft använde honom till att stablisera frontavsnitt som sviktade. Han ledde 9. Armee när han framgångsrikt genomförde operation Büffelbewegung i mars 1943 och utmärkte sig i försvarsstriderna efter att den sovjetiska krigsmakten gått till motoffensiv efter slaget om Kursk. Model fick befälet över Armégrupp Nord i januari 1944 och mötte den sovjetiska vinteroffensiven. Under sommaren samma år mötte han den sovjetiska sommaroffensiven, operation Bagration, som slog mot Armégrupp Mitt. I augusti överfördes han till västfronten och tog sig an striderna i Falaisefickan. Sedan ledde han striderna i Arnhem, Ardenneroffensiven, och slutligen i Ruhrfickan där han även begick självmord. Model förlänades med briljanterna till sitt riddarkors.

Första världskriget

Walter Model föddes i Genthin / Sachsen. Under första världskriget tjänstgjorde Model som kompanibefäl i ett infanteriregemente. Han gick 1916 en generalstabsutbildning, men kom 1917 att leda ett stormkompani i de bittra skyttegravsstriderna på västfronten. Efter kriget fortsatte den militära karriären i Reichswehr.

Andra världskrigets inledning

Walter Model (i mitten) tillsammans med den riddarkorsbärarade pansarofficeren Ernst-Georg Buchterkirch (i svart uniform), juli 1941 vid Sluzk på östfronten.

Den 1 oktober 1934 blev han befälhavare för Infanterie-Regiment Allenstein. Ett år senare blev han chef för den tekniska avdelningen inom OKH.

I november 1938 blev han stabschef i en armékår och hade denna tjänst under fälttåget i Polen 1939. När 16. Armee sedan sattes upp hösten 1939 blev Model dess förste stabschef. I denna roll deltog han i fälttåget i väst 1940.

Den 15 november 1940 blev Model befälhavare för 3. Panzer-Division och han ledde divisionen under operation Barbarossa. Den 9 juli 1941 förlänades han med riddarkorset.

Kår och armébefäl

I oktober 1941 fick Model befälet över XXXXI. Armeekorps och ledde kåren under offensiven mot Moskva, operation Tyfon. I januari 1942 fick han utökat ansvar när han fick befälet över 9. Armee som även den befann sig i den centrala sektorn på östfronten. Vid denna tid pågick den sovjetiska vinteroffensiven och Models styrkor lyckades i förlustrika strider avvärja flera sovjetiska anfall vid Rzjev och därmed stabilisera fronten. För denna insats befordrades Model till generalöverste och förlänades även med eklöven till sitt riddarkors.

Den 23 maj 1942 genomförde Model personligen en spaningsflygning. När de flög över ett skogområde blev de beskjutna av en sovjetisk prickskytt som lyckas träffa Model i ena lungan. Piloten flög omedelbart till ett fältlasarett där Model omedelbart genomgick en operation som sannolikt räddade hans liv. Han kom i december tillbaka till 9. Armee och ledde i mars 1943 operation Büffelbewegung, en evakueringsoperation som tömde området kring Rzjev från tyska förband. Operationen blev framgångsrik och de tyska förbanden, inklusive dess materiel, kunde förflyttas ut ur utbuktningen och därmed förkorta frontlinjen med 230 kilometer. För denna insats förlänades Model med svärden till sitt riddarkors. Hans rykte förbättrades och han betraktades som "Feuerwehr der Ostfront" (brandkåren på östfronten) och kom framöver att sättas in för att lösa olika krissituationer vid fronten.

I juli 1943 genomfördes den tyska sommaroffensiven, operation Zitadelle, och Models armé utgjorde den norra skänkeln som skulle framrycka söderut mot Kursk. Offensiven blev inte vad tyskarna tänkt och snart gick sovjetiska styrkor till en massiv motoffensiv. Under de defensiva striderna visade Model åter sin talang i försvarsstrid. Under senhösten lämnade han 9. Armee och for på permission till Tyskland.

Armégruppsbefälhavare

I slutet januari 1944 återinsattes Model i tjänst då han fick överta befälet för Armégrupp Nord som var på reträtt på grund av den kraftfulla sovjetiska vinteroffensiven i området kring Leningrad. Den 1 mars befordrades han till generalfältmarskalk. När fronten i mars hade stabiliserats förflyttades Model för att istället ta befälet över Armégrupp Syd (som snart döptes om till Armégrupp Nordukraine).

Efter att den sovjetiska sommaroffensiven, operation Bagration, inletts den 22 juni 1944 förflyttades Model för att möta det nya hotet. Han fick befälet över Armégrupp Mitt och lyckades vända den panikartade flykten till en organiserad stridande reträtt. Slutligen ebbade den sovjetiska offensiven ut och fronten stabiliserades. För sina insatser förlänades Model den 17 augusti med briljanterna till sitt riddarkors, en utmärkelse som personligen delades ut av Adolf Hitler.

Västfronten

Walter Model (till vänster) i samspråk med Heinz Harmel under striderna i Arnhem, september 1944.

Model förflyttades i mitten av augusti 1944 till västfronten och blev övergripande befälhavare, Oberbefehlshaber West, för den krigsskådeplatsen. Han fick även befälet över Armégrupp B. I början av september ersattes Model av Gerd von Rundstedt som OB West samtidigt som han behöll sitt befäl över Armégrupp B.

När Model anlände till västfronten kastades han direkt in i striderna vid Falaisefickan där större delen av hans armégrupp höll på att gå under. Slutligen lyckades runt 50 000 man ta sig ur fickan, men utan större delen av sin materiel.

Senare ledde han striderna vid Arnhem, Aachen och Hürtgenskogen. Model deltog i planeringsstaben inför den kommande Ardenneroffensiven och det var även under hans ledning den genomfördes.

I april 1945 stängdes Model och Armégrupp B in i Ruhrfickan. Där begick Model självmord den 21 april. Kvarlevorna grävdes 1955 upp och begravdes på Soldatenfriedhof Vossenack, en tysk krigskyrkogård i Hürtgenskogen.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Referenser

  1. Bland andra http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Heeresgruppen/HeeresgruppeNord.htm och http://axishistory.com/index.php?id=2044 nämner datumet 9 januari, men då företrädaren Georg von Küchler avskedades för sina beslut efter den sovjetiska vinteroffensiven inletts är den 29 januari ett mer troligt datum. Vilket styrks av Salmaggi, C & Pallavisini, A. Andra världskriget dag för dag på alla fronter. Legenda. 1979.

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget