Belägringen av Leningrad

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Belägringen av Leningrad var en belägring av den sovjetiska staden Leningrad under andra världskriget, även känd som De 900 dagarna. Försörjningsläget för civilbefolkningen i staden var svårt och många svalt ihjäl.

Belägringen inleds

Den 22 juni 1941 inleddes operation Barbarossa, Tysklands fälttåg mot Sovjetunionen. Den tyska anfallsstyrkan delades upp i tre armégrupper, där armégrupp Nord hade som uppgift att rycka fram genom Baltikum mot Leningrad. Det ansågs vara av stor vikt att frånta den sovjetiska Östersjöflottan sina baser så att Östersjön blev säkert för den tyska fartygstrafiken.

I september 1941 nådde de tyska styrkorna fram till Leningrad. Den 8 september erövrades Schlüsselburg och därmed var Leningrad berövat sina landförbindelser med övriga Sovjetunionen. Det bestämdes att staden skulle belägras och senast den 15 september skulle alla pansar- och mekaniserade divisioner överföras till armégrupp Mitt för anfallet mot Moskva.

Sovjetiska vinteroffensiver

Tyskarna stärkte under hösten sitt grepp runt staden och de sovjetiska myndigheterna började få problem att försörja civilbefolkningen. Under vintern genomfördes en sovjetisk offensiv över floden Volchov som lyckades öppna en smal underhållskorridor till Leningrad.

Under sensommaren 1942 var det mycket aktivitet runt Leningrad. Tyskarna planerade för operation Nordlicht, en offensiv som syftade till att erövra Leningrad. Offensiven blev ett misslyckande för tyskarna då den sovjetiska ledningen kände till planerna och satte igång en motoffensiv innan tyskarna ens påbörjat sin offensiv.

De sovjetiska styrkorna genomförde även vintern 1942/1943 en offensiv och erövrade den 19 januari 1943 Schlüsselburg vilket ledde till att tåg kunde åka in till Leningrad, om än under tysk artilleribeskjutning. Men tyskarna höll ändå större delen av sitt grepp om staden till nästa sovjetiska vinteroffensiv. Offensiven inleddes den 14 januari 1944 och den 27 januari var de tyska styrkorna så långt tillbakatryckta att Sovjetunionens ledare Josef Stalin förklarade Leningrads belägring hävd.

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget