Georg Lindemann

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Georg Lindemann

Generaloberst Georg Lindemann, född den 8 mars 1884, död den 25 september 1963, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han ledde under drygt två år 18. Armeeöstfrontens norra del innan han fick befälet över hela armégruppen, Armégrupp Nord. Lindemann förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

De första fälttågen

Georg Lindemann föddes i Osterburg / Magdeburg och påbörjade 1903 sin militära karriär. Under första världskriget tjänstgjorde han i olika generalstaber. Efter kriget fortsatte han tjänstgöra i Reichswehr där han verkade inom kavalleriet.

Vid tiden för andra världskrigets utbrott var Lindemann befälhavare för 36. Infanterie-Division som var stationerad vid västfronten och inte deltog i fälttåget i Polen. Divisionen fick istället sitt elddop under fälttåget i väst 1940 där de bröt igenom Maginotlinjen och erövrade Verdun. För denna bedrift förlänades Lindemann med riddarkorset.

Östfronten

Georg Lindemann besöker främsta linjen utanför Leningrad i februari 1942.

I oktober 1940 fick han uppgiften att sätta upp en ny kår L. Armeekorps. Sommaren 1941 sattes kåren in i striderna på östfrontens norra del. I januari 1942 fick Lindemann istället befälet över 18. Armee, en tjänst han skulle ha i drygt två år. Denna armé var under dessa två år underställd Armégrupp Nord och Lindemann deltog i belägringen av Leningrad. I juni 1942 avvärjde hans förband ett sovjetiskt undsättningsanfall mot Leningrad och den sovjetiske generalen Andrej Vlasov tillfångatogs.

Den 12 augusti 1943 nämndes Lindemann i Wehrmachtbericht efter framgångsrika försvarsstrider söder om Ladoga. För dessa insatser förlänades han också med eklöven till sitt riddarkors, det spanska storkorset samt det finska frihetskorset.

Armégruppsbefälhavare

Lindemann blev den 31 mars 1944 befälhavare för hela Armégrupp Nord. I juli fråntogs han sitt befäl av Adolf Hitler sedan de varit oeniga om hur det aktuella läget skulle bedömas. Lindemann placerades i befälsreserven tills 27 januari 1945 då han blev övergripande befälhavare för de tyska styrkorna i Danmark. Han anlände till högkvarteret i Silkeborg den 2 februari och ledde från den dagen verksamheten. Denna tjänst hade Lindemann till krigsslutet. Sedan fick han sitta i amerikansk krigsfångenskap till hösten 1947 varpå han lämnades över till de danska myndigheterna som höll honom fängslad till 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkorset av andra klass – 9 september 1914
  • Järnkorset av första klass – 28 juli 1915
  • Ritterkreuz des Königlich Preußischen Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern – 1917
  • Ritterkreuz I. Klasse des Kgl. Württembg. Friedrichs-Ordens mit Schwertern
  • k.u.k. Österr. Militär-Verdienstkreuz III. Klasse mit der Kriegsdekoration
  • Såradmärke i svart
  • Hederskorset för frontsoldater

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

12 augusti 1943

"In der dritten Schlacht südlich des Ladogasees haben die unter Führung des Generalfeldmarschalls Küchler, des Generalobersten Lindemann und des Generals der Infanterie Wöhler stehenden deutschen Truppen, unterstützt von den durch General der Flieger Korten geführten Luftwaffenverbänden, in der Zeit vom 22. Juli bis 6. August den Ansturm der 8. und 67. sowjetischen Armee in heldenmütigen Kämpfen abgeschlagen und damit die Durchbruchsabsichten des Feindes vereitelt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget