Georg von Küchler

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Georg von Küchler

Generalfeldmarschall Georg von Küchler, född den 30 maj 1881, död den 25 maj 1968, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han ledde Armégrupp Nordöstfronten fram till januari 1944 då han avskedades. von Küchler förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Första världskriget

Georg von Küchler föddes i slottet Philippsruh vid Hanau. År 1900 påbörjade han sin militära kadettutbildning och placerades därefter inom fältartilleriet. Under första världskriget tjänstgjorde von Küchler som generalstabsofficer, batteribefälhavare i fältartilleriet samt som 1. Generalstabsoffizier (Ia) på divisionsnivå. Efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr.

Andra världskriget

Efter att ha tjänstgjort på en rad olika poster fick han 1937 befälet över I. Armeekorps. I samband med mobiliseringen i augusti 1939 fick han istället befälet över 3. Armee. Den 30 september 1939 förlänades han med riddarkorset. Efter fälttåget i Polen omorganiserades armén till Grenz-Abschnittskommando Nord, men några veckor senare avvecklades förbandet och von Küchler placerades kortvarigt i befälsreserven. I början av november fick han befälet över den nybildade 18. Armee och blev därmed dess förste befälhavare. Han ledde förbandet under fälttåget i väst 1940 och det var styrkor under hans befäl som ryckte in i den franska huvudstaden Paris.

Östfronten

von Küchler fortsatte leda sin armé på norra delen av östfronten efter att operation Barbarossa inletts. Den 17 januari 1942 fick han befälet över Armégrupp Nord där 18. Armee ingick. Den 30 juni 1942 befordrades han till generalfältmarskalk.

Sensommaren nämndes han för andra gången i Wehrmachtbericht efter framgångsrika försvarsstrider söder om Ladoga. För dessa insatser förlänades han också med eklöven till sitt riddarkors.

Avskedad

I slutet januari 1944 hamnade han i onåd hos Adolf Hitler då de inte delade uppfattning om den militära situationen och hur man skulle agera sedan den sovjetiska vinteroffensiven runt Leningrad inletts och tryckte tillbaka de tyska styrkorna. von Küchler avskedades den 29 januari och fick under resten av kriget inga fler poster.

Efter kriget dömdes han till 20 års fängelse i Nürnbergrättegångarna. Straffet sänktes till 15 år och han släpptes fri 1953.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

  • Järnkorset av andra klass –
  • Järnkorset av första klass –
  • Ritterkreuz des Königlich Preußisches Hausordens von Hohenzollern mit Schwertern – juli 1917

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

21 oktober 1941

"Hand in Hand mit diesen Operationen stieß die Armee des Generaloberst von Küchler westlich des Peipus-Sees in breiter Front bis zur Küste des Finnischen Meeres vor."

12 augusti 1943

"In der dritten Schlacht südlich des Ladogasees haben die unter Führung des Generalfeldmarschalls Küchler, des Generalobersten Lindemann und des Generals der Infanterie Wöhler stehenden deutschen Truppen, unterstützt von den durch General der Flieger Korten geführten Luftwaffenverbänden, in der Zeit vom 22. Juli bis 6. August den Ansturm der 8. und 67. sowjetischen Armee in heldenmütigen Kämpfen abgeschlagen und damit die Durchbruchsabsichten des Feindes vereitelt."

Referenser

  1. Bland andra http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Heeresgruppen/HeeresgruppeNord.htm och http://axishistory.com/index.php?id=2044 nämner datumet 9 januari, men då von Küchler avskedades för sina beslut efter den sovjetiska vinteroffensiven inletts är den 29 januari ett mer troligt datum. Vilket styrks av Salmaggi, C & Pallavisini, A. Andra världskriget dag för dag på alla fronter. Legenda. 1979.

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget