12. Armee

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

12. Armee (även Armee-Oberkommando 12, AOK 12) var en tysk armé under andra världskriget.

Innan kriget sattes en arméstab under Wilhelm Ritter von Leeb upp under namnet Arbeitsstab Leeb vilket senare ändrades till 12. Armee. Denna arméstab var involverad i den tyska inmarschen i Sudetenland.

När det började dra ihop sig för krig mot Polen sattes 12. Armee upp på nytt den 18 augusti 1939 från Arbeitsstab Rundstedt och dess befälhavare blev Gerd von Rundstedt. Armén bytte dock namn till Armégrupp Syd när fälttåget i Polen inleddes.

12. Armee återuppstod den 13 oktober 1939 genom ett namnbyte från 14. Armee.

Armén deltog i fälttåget på Balkan där de framryckte från Bulgarien mot södra Jugoslavien och ner mot Grekland. De stannade sedan kvar i området och i juni bildade arméstaben även Wehrmachtsbefehlshaber Südost. I januari 1943 omorganiserades armén till Armégrupp E men stannade kvar i samma område.

En ny armé med namnet 12. Armee bildades i april 1945 då den kraftigt försvagade Armégrupp Nord nedgraderades till en armé och ny befälhavare blev Walter Wenck. Under striderna i Halbefickan var arméns ställningar målet för den utbrytande 9. Armee. Strax innan krigsslutet korsade rester av 12. Armee floben Elbe och kapitulerade till amerikanska styrkor.

Befälhavare

Nyuppställning

Nyuppställning

Operationsområden

1939

Datum Armégrupp Plats
13 oktober Armégrupp A Västfronten

1940

Datum Armégrupp Plats
1 januari Armégrupp A Västfronten
12 juli Armégrupp C Västfronten
20 september Armégrupp B Östfronten

1941

Datum Armégrupp Plats
1 januari OKH Balkan

1942

Datum Armégrupp Plats
1 januari OKH Balkan

1943

Datum Armégrupp Plats
1 januari OKH Balkan

1945

Datum Armégrupp Plats
10 april Armégrupp Weichsel Östfronten

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget