Johannes Friessner

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Johannes Friessner efter att ha förlänats med sitt riddarkors sommaren 1943.

Generaloberst Johannes Friessner, född den 22 mars 1892, död den 26 juni 1971, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han tjänstgjorde från 1942östfronten och gick från divisionsbefälhavare till armégruppsbefälhavare. Friessner förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

Första världskriget

Johannes Friessner föddes i Chemnitz och påbörjade sin militära karriär i ett infanteriregemente 1911. Under första världskriget var han bataljonsadjutant innan han blev generalstabskadett och -adjutant. Efter kriget fortsatte han att tjänstgöra i Reichswehr.

Östfronten

1938 blev Friessner stabschef för der Inspektion der Kriegsschulen. Vid krigsutbrottet den 1 september 1939 fick han tjänsten som inspektör för arméns utbildningsväsende. Efter en tvist med partifunktionärer i NSDAP fick han den 1 maj 1942 befälet över 102. Infanterie-Division som befann sig på östfronten. I januari 1943 fick Friessner istället befälet över en armékår som befann sig i samma område som hans tidigare division.

Sommaren 1943 utkämpade hans kår strider vid Orel och han förlänades den 23 juli med riddarkorset. Efter att i december 1943 en kort tid vikarierat som befälhavare för 4. Armee fick han i februari 1944 befälet över den tillfälliga Armeegruppe Friessner som sattes in i skarven mellan 16. Armee och 18. Armee. Dessa arméer befann sig på norra delen av östfronten och var hårt ansatta av den sovjetiska vinteroffensiven. Den 23 februari fick Friessner befälet över Armee-Abteilung Narwa som bland annat hade III. (Germanische) SS-Panzerkorps som underställt förband. Här ledde han försvarsstriderna runt Narva tills den 3 juli 1944 då han fick befälet över Armégrupp Nord. Friessner förlänades för insatser vid Narva med eklöven till sitt riddarkors.

Armégruppsbefälhavare

I slutet av juli 1944 lämnade Friessner norra delen av östfronten och reste söderut för att ta befälet över Armégrupp Südukraine. Armégruppen led stora förluster i en sovjetisk storoffensiv i augusti och krossades i stort sett. Därför återuppställdes Armégrupp Syd med Freissner som befälhavare.

Den 29 november 1944 nämndes han i Wehrmachtbericht sedan hans armégrupp tillfälligt lyckats stabilisera fronten. Men reträtten fortsatte snart in i Ungern och han hamnade i onåd hos Adolf Hitler. Han placerades därför den 22 december i befälsreserven och kom inte få någon mer tjänstgöring under kriget. Vid krigsslutet hamnade han i allierad krigsfångenskap och släpptes fri 1947.

Efter kriget engagerade Friessner sig i frisläppandet av tillfångatagna tyska soldater och tillhörde grundarna till en veteranförening.

Bibliografi

  • Verratene Schlachten1956

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

29 november 1944

"Deutsche Truppen haben zusammen mit den verbündeten ungarischen Streitkräften unter dem Oberbefehl des Generalobersten Frießner seit dem 29. Oktober dem fast ununterbrochenen Ansturm von 61 Divisionen und 7 Panzerkorps der Bolschewisten und Rumänen standgehalten."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget