4. Panzerarmee

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

4. Panzerarmee som började som 4. Panzergruppe vid början av dess formation den 15 februari 1941 fram till 1 januari 1942, då man ombildades till en komplett armé, var en tysk pansarformation under andra världskriget. Som en bepansrad enhet inom Wehrmacht deltog man i många viktiga slag på Östfronten under 1941 och fram till 1945, bland annat Operation Barbarossa, Slaget om Moskva, Slaget om Stalingrad, Slaget vid Kursk och slaget om Kiev år 1943. Bland noterbara befälhavare kan nämnas Erich Hoepner och Hermann Hoth.

4. Panzerarmee tillhörde Armégrupp Nordukraine och kämpade vid Cholm-Lublin och Vistula. Man kopplades sedan till Armégrupp A och höll defensiva positioner på Vistula fram till januari 1945. Sedan drog man sig tillbaka genom Polen och kämpade vid floden Oder. Man kämpade senare mellan Görlitz och Guben, innan kriget avslutades vid floden Elbe.

Formation och förberedelser för Operation Barbarossa

Som en del av det tyska överkommandots förberedelser inför Operation Barbarossa utnämndes generalöverste Erich Hoepner till befälet för den 4. pansargruppen i februari 1941. Den skulle avancera mot Leningrad som en del av Armégrupp Nord under Wilhelm von Leeb. Den 30 mars 1941 höll Hitler ett anförande till cirka två hundra ledande Wehrmachtofficerare, där han lade fram sina planer för ett ideologiskt förintelsekrig (Vernichtungskrieg) mot Sovjetunionen. Han uttalade att han "ville se att det förestående kriget mot Sovjetunionen inte genomfördes enligt de militära reglerna, utan som ett utrotningskrig" mot en ideologisk fiende, oavsett om denne var militär eller civil. Många Wehrmachtofficerare, inklusive Hoepner, upprepade andemeningen av ordern. Som befälhavare för den 4. pansargruppen utfärdade han ett direktiv till sina trupper:

    Kriget mot Ryssland är ett viktigt kapitel i kampen för den tyska nationens existens. Det är den gamla kampen mellan de germanska och slaviska folken, om försvaret av den europeiska kulturen mot den moskovit-asiatiska utbredningen och avskaffandet av judeo-bolsjevismen. Målet med denna kamp måste vara förstörelsen av dagens Ryssland och den måste därför genomföras med en aldrig tidigare skådad beslutsamhet. Varje militär handling måste vägledas i planering och verkställande av en järnvilja i syfte att utrota fienden skoningslöst och totalt. I synnerhet får inga anhängare av det nuvarande rysk-bolsjevikiska systemet skonas. – Armédirektiv

Ordern överfördes till trupperna på Hoepners initiativ, före de officiella OKW-direktiven som lade grunden för utrotningskriget, såsom Barbarossa dekretet den 13 maj 1941 och andra order. Historikern Jürgen Förster menar att Hoepners direktiv representerade en "oberoende omvandling av Hitlers ideologiska avsikter till en order".

Befälhavare

Organisation (7 juli 1943)

II. SS-Panzerkorps

XXXXVIII. Panzerkorps

  • 3. Panzer-Division
  • 11. Panzer-Division
  • 167. (Infanterie-Division part)
  • Panzer-Grenadier-Division “Großdeutschland”
Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget

LII. Armeekorps

Externa länkar