Maximilian von Weichs

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Maximilian von Weichs (till höger) tillsammans med Gerd von Rundstedt i Frankrike, juni 1940.

Generalfeldmarschall Maximilian von Weichs, född den 12 november 1881, död den 27 september 1954, var en tysk officer i Heer under andra världskriget. Han ledde med framgång 2. Armee fram till sommaren 1942 då han fick befälet över Armégrupp B. Han ansvarade för den tyska operationen mot Stalingrad fram till den 19 november. I augusti 1943 fick han befälet över Armégrupp F och ansvarade för de tyska styrkorna på Balkan fram till mars 1945. von Weichs förlänades med eklöven till sitt riddarkors.

von Weichs kom från en adlig familj och hade i sitt namn tillägget Reichsfreiherr (i viss litteratur benämns han bara som Freiherr).

Divisionsbefäl

Maximilian von Weichs föddes i Dessau och gick efter studenten in i ett kavalleriregemente. Efter första världskriget fortsatte hans militära karriär inom kavalleriet i Reichswehr.

I oktober 1933 fick von Weichs befälet över 3. Kavallerie-Division som året efter omorganiserades och motoriserades till en lätt (leichte) eller snabb (schnelle) division, båda beteckningarna användes. Utifrån denna division bildades 1. Panzer-Division den 15 oktober 1935 med von Weichs som förste befälhavare. Han ledde divisionen till den 1 oktober 1937 då han fick befälet över den nyuppsatta kåren XIII. Armeekorps.

De första fälttågen

von Weichs ledde sin XIII. Armeekorps under fälttåget i Polen 1939 och fick direkt efter fälttåget större uppgifter då han fick befälet över den nyuppsatta 2. Armee. En armé han ledde under fälttåget i väst 1940. För insatser där förlänades han den 29 juni med riddarkorset och befordrades den 19 juli till generalöverste.

Inför fälttåget på Balkan våren 1941 förstärktes von Weichs armé och deltog i operationerna. Den 11 april 1941 nämndes han för första gången Wehrmachtbericht. Efter att den jugoslaviska armén besegrats ledde han kapitulationsförhandlingarna i den jugoslaviska huvudstaden Belgrad.

Östfronten

Därnäst förberedde von Weichs sig inför den tyska invasionen av Sovjetunionen, operation Barbarossa, där hans 2. Armee var en del av Armégrupp Mitt. Han ledde framgångsrikt sin armé och nämndes under sensommaren och hösten tre gånger i Wehrmachtbericht. I mitten av november insjuknade han och tvingades lämna sin tjänst i en dryg månad. När han kom tillbaka fick han leda sin armé i defensiva strider.

Sommaren 1942 gick de tyska styrkorna åter på offensiven. von Weichs armé förstärktes med framför allt 4. Panzerarmee och fick det tillfälliga namnet Armeegruppe Weichs. Uppgiften var primärt att anfalla staden Voronezj. Den 15 juli fick han befälet över Armégrupp B och var högste ansvarig för de inledande striderna i Stalingrad. Den 19 november överfördes de arméer runt själva staden till den nybildade Armégrupp Don under ledning av Erich von Manstein. Trots det tyska misslyckadet vid Stalingrad befordrades von Weichs den 1 februari 1943 till generalfältmarskalk, men tvingades knappt två veckor senare lämna sitt befäl och placerades i befälsreserven.

Balkan

von Weichs återkom till aktiv tjänst den 26 augusti 1943 då han placerades på Balkan med högkvarter i Belgrad. Han var då befälhavare för Armégrupp F och samtidigt högste ansvarige för de tyska styrkorna på Balkan och i Grekland, Oberbefehlshaber Südost. Uppgifterna för hans underställda förband var ockupationstjänst, partisanbekämpning samt förberedelser för en eventuell allierad invasion.

I samband med den italienska kapitulationen i september 1943 och den tyska avväpningen av de italienska styrkorna inom hans befälsområde nämndes han i Wehrmachtbericht.

I januari 1945 hade de tyska styrkorna på Balkan lyckats retirera till stortysk mark. Den 5 februari förlänades von Weichs med eklöven till sitt riddarkors. I slutet av mars förpassades han till befälsreserven i samband med att hans armégrupp upplöstes. Vid krigsslutet gick han i amerikansk krigsfångenskap. Under Nürnbergrättegångarna anklagades von Weichs för krigsförbrytelser men det blev ingen process på grund av hans sviktande hälsa.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Wehrmachtbericht

11 april 1941

"Seit dem Morgen des 10. April befinden sich deutsche deutsche Truppen unter dem Oberbefehl des Generaloberst Freiherr von Weichs nach Erzwingung des Drau-Übergangs trotz schwieriger Wetter- und Geländeverhältnisse in weiterem erfolgreichem Vordringen nach Süden."

7 augusti 1941

"Am Verlauf dieser gewaltigen Schlacht waren die Armeen des Generalfeldmarschalls von Kluge und der Generalobersten Strauß und Freiherr von Weichs, die Panzergruppen der Generalobersten Guderian und Hoth sowie die Luftwaffenverbände der Generale der Flieger Loerzer und Freiherr von Richthofen ruhmreich beteiligt."

23 september 1941

"Außer den bereits genannten Armeen sind an dem glücklichen Verlauf der Schlacht auch die Armeen des Generalobersten Freiherrn von Weichs und des Generals der Infanterie von Stülpnagel hervorragend beteiligt."

19 oktober 1941

"An der Durchführung dieser Operationen waren die Armeen des Generalfeldmarschalls von Kluge, der Generalobersten Freiherr von Weichs und Strauß, sowie die Panzerarmeen der Generalobersten Guderian, Hoth, Hoepner und des Generals der Panzertruppen Reinhardt beteiligt."

10 september 1943

"Auf dem Balkan hat sich die Masse der italienischen Kommandobehörden in verständnisvoller Weise den Forderungen des deutschen Oberbefehlshaber, Generalfeldmarschall von Weichs, gebeugt."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget