Josef Harpe

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Josef Harpe

Generaloberst Josef Harpe, född den 21 september 1887, död den 14 mars 1968, var en tysk pansarofficer i Heer under andra världskriget. Harpe engagerades i början av 1930-talet i motoriseringen av den tyska krigsmakten. Bland annat tjänstgjorde han vid den tysk-sovjetisk pansarskolan i Kazan. Han ledde en pansarbrigad under fälttåget i Polen 1939. Sedan blev han befälhavare för 12. Panzer-Division som han ledde på östfronten. Han blev sedermera kårbefäl, armébefäl och armégruppsbefäl. Harpe förlänades med svärden till sitt riddarkors.

Utveckling av motoriserade förband

Josef Harpe föddes i Buer, Westfalen och påbörjade sin militära karriär 1909. Han placerades inom infanteriet där han under första världskriget tjänstgjorde i olika positioner. Efter kriget fortsatte hans militära karriär i Reichswehr. På 1920-talet tjänstgjorde han som kompanibefäl i en av de moderna motoriserade bataljonerna. Han gick 1928 vidare från sitt kompani till en tjänst på Reichswehrministerium och 1930 tjänstgjorde han i Inspektion der Verkehrstruppen (In 6) som inspekterade de motoriserade styrkorna. I slutet av april 1931 tvingades han formellt att gå i pension för att under falskt namn resa till Kazan i Sovjetunionen där det fanns en tysk-sovjetisk pansarskola. I Kazan utvecklade tyskarna pansartaktik och utprovade nya pansarfordon.

I november 1933 återvände han hem och återinfördes i militär tjänst i Tyskland.

Pansarofficer

1935 fick Harpe befälet över ett pansarregemente och i augusti 1939 fick han befälet över Panzer-Brigade 1 som var en del av 1. Panzer-Division. Han ledde sin brigad under fälttåget i Polen. Efter en tid som kommendant för en pansarskola fick Harpe i oktober 1940 befälet över den nybildade divisionen 12. Panzer-Division. Efter utbildning förlades divisionen till östfronten. Där ledde Harpe divisionen i strider runt Minsk och Smolensk och förlänades den 13 augusti 1941 med riddarkorset innan de i september förflyttades till området kring Leningrad. Där utkämpade de hårda strider runt Tichvin. Under en vilo- och återuppbyggnadsperiod i början av 1942 lämnade Harpe sin division. Han hade dessförinnan förlänats med eklöven till sitt riddarkors. Nästa tjänst för Harpe blev som armékårsbefälhavare.

Harpe ledde XXXXI. Panzer-Korps under slaget om Kursk och de efterföljande defensiva striderna där han för sin kårs insatser den 15 september 1943 förlänades med svärden till sitt riddarkors. Under våren 1943 fick även Harpe två gånger hoppa in som tillfällig befälhavare för 9. Armee för att avlösa Walter Model.

Armé- och armégruppsbefäl

Den 4 november 1943 utnämndes Harpe till befälhavare för 9. Armee. Han nämndes i Wehrmachtbericht den 1 januari 1944 sedan hans trupper täppt igen en lucka i frontlinjen. Senare på våren blev hans nästa befäl 4. Panzerarmee som han ledde i två månader. Under denna tid utkämpades defensiva strider och de trycktes tillbaka mot floden Weichsel. Vid detta läge fick han fick han återigen avlösa Walter Model när han fick befälet över hela armégruppen som hans pansararmé tillhörde, Armégrupp Nordukraine. I slutet av september bytte armégruppen namn till Armégrupp A och Harpe fortsatte med att föra befälet.

Den 12 januari 1945 inleddes den sovjetiska Weichsel-Oder-operationen mot Harpes styrkor. Efter några dagar bröt de igenom vid brohuvudet Baranow. Det ledde till att Harpe avskedades av Adolf Hitler och ersattes av Ferdinand Schörner.

Harpe fick sitt sista befäl den 9 mars 1945 när han tog över 5. Panzerarmeevästfronten. Han ledde sin armé i strider i Ruhrfickan och kapitulerade i mitten av april. Harpe hamnade i amerikansk krigsfångenskap och släpptes fri 1948.

Kommenderingar

Befordringar

Utmärkelser

Första världskriget

Andra världskriget

Wehrmachtbericht

1 januari 1944

"Nordwestlich Retschiza haben Truppen des Heeres unter Führung des Generals der Panzertruppe Harpe in siebentägigen schweren Kämpfen eine seit Wochen bestehende Frontlücke geschlossen und dabei starke feindliche Kräfte vernichtet."

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget