Armégrupp D

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Armégrupp D (Ty. Heeresgruppe D) var namnet på en tysk armégrupp under andra världskriget.

Armégrupp D bildades i Frankrike den 26 oktober 1940 och var stationerad där hela kriget. Staben kom delvis från Armégrupp C. Från den 15 april 1941 dubblerade armégruppsstaben med att även vara övergripande ansvarig för de tyska styrkorna på västfronten, Oberbefehlshaber West. Detta dubblerande avslutades den 10 september 1944 då Armégrupp D upphörde att existera och allt fokus lades på rollen som Oberbefehlshaber West. I praktiken upphörde armégruppen att existera som armégrupp våren 1944 då tyskarna laddade upp och tillförde styrkor inför väntade allierade invasionen. Då organiserades bland annat två nya armégrupper, Armégrupp B och Armégrupp G, från Armégrupp D:s befintliga styrkor.

Organisation inför den allierade invasionen

Underställda förband september 1943

Underställda förband maj 1944

Befälhavare

Källor

Pansar-symbol.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Andra världskriget