Tredje positionen

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
Corneliu Zelea Codreanu, en av den tredje positionens viktigaste inspiratörer.
Kelterkorset används ofta som symbol av den tredje positionen.
Italienska Forza Nuova är den största tredje positionistiska rörelsen i Europa.
Propagandaaffisch från Forza Nuova.

Tredje positionen är en strömning inom den europeiska nationalismen som understryker sitt motstånd mot såväl kommunism som kapitalism. Namnet "Tredje positionen" härrör från den meningsriktning som presenterar sig själv som varandes "bortom kapitalism och kommunism" och "varken höger eller vänster". Tredje positionistiska rörelser använder ofta kelterkorset som symbol.

Historisk bakgrund

Tredje positionen utvecklades ursprungligen av Roberto Fiore i ett försök att revitalisera den italienska nyfascistiska rörelsen, i vilken han själv var involverad, genom att tillföra en starkt andlig dimension till ideologin. För att åstadkomma detta hämtade han inspiration från Julius Evolas ruralism och sökte kombinera denna med en strävan mot en kulturell-andlig revolution och skapandet av en "omul nou" (ny människa) enligt Corneliu Codreanus principer. Han antog även vissa av den samtida högerradikalismens ståndpunkter, i synnerhet Alain de Benoists etnopluralism. 1979 gjorde Fiore gemensam sak med flera andra personer och etablerade Terza Posizione-rörelsen i syfte att marknadsföra denna nya ideologi.

Fiores ofrivilliga exil på 1980-talet, som en följd av häxjakten på italienska nationalister efter bombdådet i Bologna, ledde till att tredje positionismen exporterades till Storbritannien där den anammades av ett antal unga nationalrevolutionärer - däribland Patrick Harrington, Derek Holland och Nick Griffin - som sedermera kom att bli kända som Official National Front. Som ett led i den fortsatta utveckligen av tredje positionismens ideologi manade de till frambringandet av "politiska soldater" hängivna nationalismen samt bidrog till att klarlägga tredje positionismens ekonomiska ståndpunkter genom att hämta idéer från det tidiga 1900-talets distributister, gillesocialister och andra radikala patrioter. Även om den brittiska tredje positionismen inte var lika öppet katolsk som den italienska, fortsatte katolicismens sociala ståndpunkter att vara ett viktigt inslag i ideologin.

Efter National Fronts splittring fortsatte Third Way och i synnerhet International Third Position att representera tredje positionismen i Storbritannien. Genom partiet England First fortsätter ITP att organisera i liten skala och de har även gett ut boken Third Position Handbook som lägger fram Tredje positionens målsättningar. I Italien representeras Tredje positionen av Roberto Fiores organisation Forza Nuova ("Nya Kraften"). Även det pan-europeiska nätverket European National Front har tydligt tagit ställning för tredje positionismen genom att förespråka såväl anti-kommunism som anti-kapitalism.

Historiska personligheter som influerat Tredje positionen

Rörelser som står Tredje positionen nära

Litteratur

Se även

Externa länkar


Denker.png
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Politiska begrepp
ForzaNuova CON NOI.jpg
Den här artikeln ingår
i ämnesportalen om
Tredje positionen