Terza Posizione

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

Terza Posizione var en nationalrevolutionär organisation som grundades i Rom i februari 1976. TP förkastade både kapitalism och socialism och ansåg sig istället representera en tredje väg eller tredje position. Deras främsta inspirationskälla var Julius Evola.

Deras fyra programpunkter

  1. Tradition
  2. Nationellt oberoende
  3. Anti-parlamentarism
  4. Militarism

Historisk överblick

Peppe Di Mitri var organisationens ledare, och Roberto Fiore och Gabriele Adinolfi bland dess mest prominenta ideologer.

Rörelsen existerade dock inte särskilt länge, eftersom Di Mitri arresterades kort efter dess grundande. Utan hans ledarskap tog en annan organisation, Nuclei Armati Rivoluzionari, snabbt över och använde Terza Posizione som sin frontorganisation. Efter bombdådet i Bologna 1980 blev de flesta av medlemmarna antingen arresterade eller tvingades i landsflykt, trots att de var oskyldiga. Som en följd rasade TP hastigt samman. Fiore fortsatte rörelsens arbete under sin exil i Storbritannien genom att medverka till grundandet av International Third Position och har sedermera återupptagit kampen för den tredje positionens ideal i Italien genom Forza Nuova.