International Third Position

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök

International Third Position (ITP) var en brittisk organisation, grundad av bland andra Roberto Fiore, Derek Holland och Nick Griffin som en fortsättning på Political Soldier-falangen i 1980-talets British National Front. Med en fåtalig men hängiven medlemskrets förespråkade ITP en sorts nationalrevolutionär ideologi som angrep kapitalismen och hämtade inspiration från strasserismen och distributismen.

ITP distanserade sig från traditionell fascism och nazism och förespråkade etnopluralism och rasseparatism snarare än vulgär rasism. Man profilerade sig som en elitkader snarare än en massrörelse, och avsåg att bli en paraplyorganisation för ett flertal nationalrevolutionära partier runtom i Europa.

Trots sin centrala roll i grundandet av ITP, lämnade Nick Griffin rörelsen några år senare och anslöt sig istället till British National Party som han sedermera blev partiledare för efter att ha manövrerat ut BNP:s grundare John Tyndall. Derek Holland verkar, bortsett från enstaka framträdanden vid nationella evenemang, idag ha trappat ned på sin politiska aktivitet.

År 2001 ändrade ITP namn till England First och har sedan dess blivit en del av paraplyorganisationen European National Front tillsammans med spanska Falange, italienska Forza Nuova, polska Narodowe Odrodzenie Polski, rumänska Noua Dreapta med flera.

Brittiska publikationer som understödjer ITP:s idéer är bland andra Final Conflict, The Voice of St George och Candour (som tidigare gavs ut av A. K. Chesterton och är den mest långlivade nationalistiska publikationen i Storbritannien).

Se även

Länkar