Metapedia:Avsiktsförklaring

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
M-logo.png
Metapedia

Att kunna presentera egna definitioner av begrepp och egna tolkningar av olika företeelser och historiska skeenden är en väsentlig del av varje metapolitisk och kulturell kamp. Detta är viktigare än någonsin i dessa tider, då många begrepp har förvrängts och förlorat sin ursprungliga betydelse – vilket kan ses som en följd av våra politiska motståndares framgångsrika kulturkamp.

Möjligheten att påverka språket är helt vital om man vill kunna påverka människors världsbild. Frankfurtskolan och deras ideologiska arvtagare är utmärkta exempel på detta. Dessa har varit väldigt framgångsrika i att stigmatisera tidigare naturliga värderingar och istället få dem att framstå som patologiska genom att uppfinna och popularisera begrepp som xenofobi, främlingsfientlighet, homofobi och liknande. Detta illustrerar tydligt makten i språk och ord, och det är därför viktigt att vi börjar återerövra våra språk.

Ett annat viktigt syfte med Metapedia är att bli ett fackuppslagsverk för samhällskritiker i allmänhet och etniskt medvetna i synnerhet. Metapedia erbjuder möjligheten för gräsrotsaktivister att förkovra sig i relevant kunskap och fungerar även som en sökbar referens som gör det lätt att orientera sig bland nya begrepp och företeelser.

Dessutom innebär Metapedia en möjlighet att presentera en mer nyanserad och rättvis bild av den etniskt medvetna rörelsen för såväl allmänhet som akademiker, som tidigare varit hänvisade till oseriösa och öppet fientliga "experter" som Expo, Searchlight, Anti-Defamation League med flera.