Metapedia:Artikelguide

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
M-logo.png
Metapedia

Artiklarna på Metapedia följer en viss standard i enlighet med denna stilguide, för att säkerhetsställa samhörigheten och kvaliteten bland artiklarna.

Artiklar som är relevanta för Metapedia

Metapedia är ett förhållandevis litet uppslagsverk, med fokus på ämnen kring kultur, filosofi, vetenskap och politik. Emellertid förekommer även andra ämnen bland uppslagsverkets artiklar som exempelvis historia och geografi. Oberoende, vision, vilja och värdering är exempel på ord och ämnen som inte prioriteras att förklaras. Detta på grund av att man vill fokusera på kvalitet, inte kvantitet.

Arbetsuppgifter

Det finns flera saker du kan göra för att hjälpa till. Arbetsuppgifter är de arbeten och artiklarna som är under mest fokusering för nuvarande. Kolla gärna specialsidan Arbetsuppgifter.

Önskade artiklar

Det finns flera önskade sidor och artiklar, som utöver aktuella arbetsuppgifter är prioriterade. Kolla gärna specialsidan Önskade sidor.

Portalansvariga

Detta ansvar innebär främst att man engagerar sig mer än övriga användare i den aktuella portalen, samt håller ordning på nytillkomna artiklar och sorterar in dem under rätt rubriker. Eftersom det ofta är flera personer som delar på ansvaret för varje ämnesportal behöver det emellertid inte vara särskilt betungande.

Källor och referenser

Huvudsida: Metapedia:källhänvisningar.

Allt eftersom uppslagsverket expanderar krävs det ytterligare kontroll av artiklarna. För att säkra kvaliteten på artiklarna krävs därför tillförlitliga källor och referenser. Se gärna sidan Metapedia:källor för att finna några exempel på tillförlitliga källor.

Bilder och filmer

Huvudsida: Metapedia:Bild och Metapedia:Video.

En passande bild eller video kan i många fall göra en artikel mer intressant för läsaren. I längre artiklar kan det lätt bli tråkigt med dålig illustration eller för få bilder. Placera därför gärna bilder eller filmer i de längre artiklarna, under lämpliga rubriker och enligt stilguiden.

I längre artiklar kan det lätt bli rörigt med inbäddade videoströmmar. Placera då istället videolänkarna under Externa länkar-avsnittet i artikeln alternativt skapa rubriken "Videogalleri". Lägg inte till fler än en inbäddad videoström till samma artikel, således de inte faller under "Videogalleri".

Ladda upp bild- och andra filer

Klicka här för att ladda upp bild- och andra filer.

Stilguide

Huvudsida: Metapedias stilguide

Metapedias stilguide är en samling riktlinjer för oss som skriver och redigerar artiklar för Metapedia. Genom att följa dessa riktlinjer skapar vi ett mer konsekvent, lättläst och trovärdigt uppslagsverk.

Språk

 • Skriv sakligt och lågmält. Hårda vinklingar, kraftord och ironi hör inte hemma på Metapedia. Snegla på andra uppslagsverk för att få en uppfattning om hur texterna bör se ut stilistiskt.
 • Vi följer gängse språkregler. (Rekommenderad läsning: Svenska skrivregler av Svenska språknämnden, Liber 2000).
 • Skriv normalt sett ut hela ord och uttryck i stället för förkortningar. Metapedia har inte några problem med platsbrist, och texten blir mer lättläst när man skriver ut hela orden. Om förkortningar ändå används, skriv dem med punkt och utan mellanslag (se standardförkortningar eller Svenska skrivregler).
 • Undvik parenteser i löpande text (den här sortens parentes är alltså onödig och kan med fördel göras om till egen mening, men parenteser med t.ex. källhänvisningar skall givetvis användas).
 • Använd inte talspråk eller jag-form. Encyklopediska texter bör hålla en högre stilistisk nivå.
 • Ersätt inte verb eller prepositioner med kommatecken. Metapedia lider inte av den utrymmesbrist som ofta får tryckta uppslagsverk att använda telegramliknande formuleringar; vi kan och bör använda fullständiga meningar. Skriv exempelvis inte "Fredrik Reinfeldt, statsminister i Sverige" utan "Fredrik Reinfeldt är statsminister i Sverige".
 • Skriv enkelt. Undvik att använda överflödiga negationer eller onödigt högtravande ord.
 • Använd dig av subjekt! Det är inte encyklopediskt att skriva utan subjekt, som exempelvis "Var chef över Erik Olsson", skriv istället "Han/hon/namn var chef över Erik Olsson".

Struktur

 • Den första meningen i artikeln bör som regel inledas med artikelnamnet i fet stil. Det går också bra att ha artikelnamnet som andra eller tredje ord om det underlättar meningskonstruktionen.
 • De första meningarna bör utgöra en kort definition av uppslagsordet.
 • Brödtexten i artikeln bör beskriva ämnet så detaljerat som möjligt. Om texten blir lång kan den med fördel delas upp i flera underrubriker. Illustrationer är också en värdefull komponent i längre artiklar.
 • Underrubrikerna bör skrivas utan efterföljande kolon.
 • Källor är alltid önskvärt och bör läggas under rubriken "Källhänvisningar" eller "Referenser" direkt ovanför rubriken "Externa länkar".
 • Externa länkar placeras i allmänhet längst ner under en särskild rubrik med namnet "Externa länkar". Länkarna bör lämpligen stå som en punktlista. Officiella webbplatser bör döpas till "Artikelnamn - officiell webbplats" och bloggartiklar bör döpas till "Oskorei: ''Politiskt korrekt biopolitik''".
 • Biografiska artiklar har en särskild struktur. Snegla på tidigare inlagda biografiska artiklar för att se hur de är uppbyggda.

Kursivering

Följande typer av ord brukar kursiveras i texten:

 • Titlar på kulturprodukter, till exempel filmer, böcker, konstverk, tidningar och tidskrifter
 • Uttryck på främmande språk
 • När ord eller termer i sig diskuteras, exempelvis "Begreppet [[patriarkat]] användes inte inom feminismen före 1900-talet".

Kategorier

Alla artiklar bör läggas in i någon lämplig kategori. Om man inte hittar någon som passar perfekt är det bättre att lägga in artikeln i en kategori som stämmer ungefär eller en mindre specifik kategori, som till exempel Kategori:Historia, än att inte kategorisera artikeln alls. För att strukturera och samla ihop samtliga artiklar är det viktigt att man kategoriserar artiklarna väl och använder sig av de befintliga kategorierna.

Sortera personligheter efter deras efternamn. Använd kategorier sparsamt.

Kommandon

Huvudsida: Sandlådan

Metapedia använder sig av Wikitext för att strukturera upp texterna bland de olika artiklarna och funktionerna. Detta gör det möjligt att man enkelt kan kategorisera artiklarna och använda sig av bilder och videosekvenser.

Här beskrivs de vanligaste och mest grundläggande koderna som används i uppslagsverkets artiklar.

Fet och kursiv text

Man kan markera enskilda ord eller meningar i en text som ska var kursiverade eller feta genom att omge ordet med två eller fler apostrofer.

Wikikod:

För att ställa in kursiv text:

  ''kursiv''

För att ställa in fet text:

  '''fet'''

För att ställa in både fet och kursiv text:

  '''''fet, kursiv'''''

Rubriker och underrubriker

För att göra artiklarna mer intressanta och lättlästa för läsarna krävs det att man strukturerar artiklarna med hjälp av rubriker och underrubriker. Artiklar som innehåller åtminstone fyra rubriker får automatiskt en innehållsförteckning högst upp på sidan. För att skapa rubriker omger man ordet med två eller fler lika-med-tecken.

Wikikod:

För att ställa in huvudrubrik:

  == Huvudrubrik ==

För att ställa in underrubrik:

  === Underrubrik === 

Indragningar

För att göra indragningar i en text, använder du kolon innan styckets början.

För att skapa en indragning:

  : 

Exempel:

  :Erik Olsson var ute och gick på tå, hittade en sten och kasta den i en å. 

Punkter och numrerade listor

Punkter och numrerade listor används i flera olika sammanhang, exempelvis av en princip förklaring eller en uppställning av verk i urval, av en författare eller konstnär.

Punktlista:

 • ett
 • två
 • tre

För att ställa in en punklista:

  * 
  * 
  * 

Numrerad lista:

 1. ett
 2. två
 3. tre

För att ställa in en numrerad lista:

  # 
  # 
  # 

Internlänkar

Huvudsida: Metapedia:Wikilänkar.

För att strukturera upp uppslagsverket och bidra till dess mångfald av artiklar som berör de huvudsakliga ämnena kultur, filosofi, vetenskap och politik krävs det att man internlänkar viktiga begrepp, ord och namn. Genom att omge ett eller flera ord med fyra hakparenteser så skapar man en länk till sidan med det namnet. Är länken röd existerar inte sidan i dagsläget.

  [[Erik Olsson]] 

Man kan också göra så att annan text än artikelns namn visas när man länkar. Det gör man genom att använda en så kallad separator.

  [[Erik Olsson|Kapten Erik Olsson]]

Det räcker det med att lägga till exempelvis pluraländelser direkt efter länken (således om hela böjningsformen innehåller den subjektiva formen) för att hela ordet ska märkas som länk:

  [[Erik Olsson]]s

Att länka direkt till en underrubrik i en artikel görs med #-tecknet.

  [[Erik Olsson#Bibliografi]]

Att länka till Kategorier och Metapedia:Portaler görs genom att ha ett kolon först i länken.

  [[:Kategori:Sverige]]

Relaterade ämnen

Flera artiklar brukar ofta vara relaterade till det aktuella ämnet i artikeln. För att enkelt och smidigt för läsaren hänvisa till dessa relaterade ämnen rekommenderas att man skapar en särskild rubrik för syftet, med internlänkade artiklar eller liknande.

Wikikoden för relaterade ämnen:

  ===Relaterat===
  * [[Erik Olsson]]
  * [[Ulla Olsson]]

Relaterade portaler

För att främja den mångfald av artiklar som existerar på Metapedia, har en rad olika portaler införts. Portalerna samlar artiklarna under ett specifikt ämne, som exempelvis Identitarismen.

För att hänvisa till en viss portal:

  {{portal|ämne=Identitarism}}

Externa länkar

Externa länkar kan exempelvis hänvisa läsare vidare till en extern webbplats, som är relaterade till ämnet i artikeln. Externa länkar placeras under kategorin "Externa länkar".

  [http://www.nordiskafestivalen.se/ Nordiska festivalen - officiell webbplats] blir Nordiska festivalen - officiell webbplats.

Omdirigering

Man kan omdirigera ett visst sökord till en befintlig artikel, exempelvis ett tidigare namn på en organisation eller person, underämne som behandlas i huvudartikeln eller ett äldre årtal till ett decennium.

För att skapa en omdirigering:

  #REDIRECT [[Erik Olsson]]

Förgreningssidor

Huvudsida: Metapedia:Förgreningssidor.

Förgreningssidor är ett slags vägskäl, som skickar läsaren vidare till den artikel han är ute efter. Dess huvudsakliga beståndsdel är en lista med betydelser av uppslagsordet, med länkar till artiklar för var och en av dessa. Vid länkarna finns i allmänhet kortfattad information som hjälper läsaren att hitta den artikel han eller hon sökte.

  '''Olsson''' refererar till tre stycken skilda artiklar:
  
  * [[Erik Olsson (riksdagsledamot)|Erik Olsson]] - riksdagsledamot.
  * [[Ulla Olsson (kronprinsessa)|Ulla Olsson]] - kronprinsessa av Sverige.
  * [[Sven Olsson (svensk nationalhjälte)|Sven Olsson]] - svensk nationalhjälte.
  
  {{Förgrening}}
  [[en:olsson]]

Mallar

Vissa artiklar är utmärkta att infoga en tillhörande mall, exempelvis för personbiografier. I dagsläget finns det en mall för personligheter, militära personligheter‎, militära slag, militära enheter, politiska personligheter, organisationer, politiska partier och litteratur. Man infogar en mall och fyller i det tomma fältet efter likhetstecknet.

För att infoga en mall:

{{Biografi
|bild     =
|namn     =
|land     =
|tjänst    =
|grad     =
|enhet    =
|utmärkelser =
|född     =
|avliden   =
|utbildning  =
|yrke     =
|gemål    =
|barn     =
|föräldrar  =
|webbplats  =
}}

För att infoga en mall, och rada exempelvis personligheter i samma fält, under varandra:

|barn= Erik Olsson,<br/>Sven Olsson,<br/>Ulla Olsson

För att intern-länka något i fälten:

|gemål= [[Erik Olsson]]

Citat

Mallen för citat kan användas för citat av olika personligheter i olika sammanhang. Citatet måste ha fullständigt säkra källor, och får inte vinklas i sammanhanget.

För att använda mallen för citat:

{{citat|citatets innehåll.|Källa: citatets källa, datum och årtal}}

För exempel av bruk med mallen för citat:

{{citat|Jag är banne mig ingen ohederlig person, jag är ingen fifflare|Källa: Mona Sahlin under ett försvarstal år [[1995]].}}

Tidsaxel

Tidsaxlar kan presentera grafik och består av ett skript. Detta skript byggs upp av en eller flera kommandon. Detta är lite mer avancerade koder och rekommenderas att du talar med en lämplig administratör.

För att skapa en tidsaxel:

  <timeline>
  skript
  </timeline>

Exempel för tidsaxel och script:

  <timeline>
  ImageSize = width:795 height:440
  PlotArea  = width:765 height:420 left:20 bottom:20
  AlignBars = justify
  
  Colors =
  id:bg       value:rgb(0.97,0.97,1)
  id:lightline   value:rgb(0.8,0.8,0.8)
  id:black     value:black
  id:partier    value:rgb(0.69,0.77,0.87)
  id:organisationer value:rgb(0.7,0.7,1)
  id:forlag     value:rgb(0.87,0.87,0.97)
  
  Period   = from:1900 till:2007
  TimeAxis  = orientation:horizontal
  ScaleMajor = unit:year increment:10 start:1900 gridcolor:lightline
  ScaleMinor = unit:year increment:1 start:1900
  BackgroundColors = canvas:bg
  
  BarData = 
  Barset:partier
  Barset:organisationer
  Barset:forlag

  PlotData=
  align:center textcolor:black fontsize:8 width:12 shift:(0,-4)

  barset:partier color:partier
  from: 1995  till:  2000  text:[[Hembygdspartiet|HBP]]
  from: 2001  till:  end  text:[[Nationaldemokraterna|ND]]
  barset:break

  barset:organisationer color:organisationer
  from: 2001  till:  end  text:[[Nationaldemokratisk Ungdom|NDU]]
  from: 2004  till:  end  text:[[Nordiska förbundet|NF]]
  barset:break

  barset:forlag color:forlag
  from: 1993  till:  2000  text:[[Ragnarock Records|Ragnarock]]
  from: 1994  till:  2000  text:[[Nordland]]
  barset:break

  </timeline>

Kategorier

Alla artiklar bör läggas in i någon lämplig kategori. Man kan således placera en artikel i flera kategorier. För stilguide, kolla ovan.

För att placera en artikel i en kategori:

  [[Kategori:kategorinamn]]

För att sortera en viss artikel inom kategorin kan man använda sig av s.k. sorteringsnycklar. Det brukar således innebära en bokstav, exempelvis första bokstaven i en personsnamn eller organisation, istället för att artikeln sorteras efter förnamnet. Man kan således även kategorisera efter länder inom en kategori. Exempel: Erik Olsson.

För att sortera en artikel i en kategori:

  [[Kategori:Svenska författare|O, E]]

Länkar till kategorier fås genom att inleda med ett extra kolontecken (:) i uttrycket:

För att göra en kategori till en länk (utan att kategorisera artikeln) placera ett extra kolontecken:

  [[:Kategori:kategorinamn]]

Källor och referenser

För att lägga till en tryckt referens:

  <ref>Olsson, E: "Sagan om de två tårna", sidan 88. Nordiska förlaget, 2008</ref>

För att lägga till en tryckt källhänvisning:

  *Olsson, E: "Sagan om de två tårna", Nordiska förlaget, 2008.</ref>

För att skapa en webbaserad referens:

  [http://www.nordiskafestivalen.se/artister/index.php Nordiska festivalen 2008, "Artister", 12 maj 2008] 


För att lägga till en referenslista:

  {{Referenser}}

Innehållsförteckning

Innehållsförteckningen, TOC, skapas automatiskt när en artikel har fler än fyra rubriker. Man kan dock införa en innehållsförteckning manuellt, eller flytta den åt höger i artikeln.

För att skapa en innehållsförteckning:

  __TOC__

För att ta bort en innehållsförteckning:

  __NOTOC__

För att flytta en innehållsförteckning åt höger:

  {| align="right"
  | __TOC__
  |}

Övrigt

Andra tekniska och problematiska lösningar, förslag och guide.

Flytta artiklar

För att flytta artiklar använder du Special:Movepage för att flytta en artikel till en annan huvudrubrik. En flik finns att tillgå för att nå verktyget vid statusbaren under varje artikel.

Skrivskydda artiklar

Användare med högre behörighet har möjlighet att skrivskydda viktiga artiklar, för att bland annat bevara objektiviteten eller neutraliteten i en viss artikel. Vill du skrivskydda en artikel, ta kontakt med någon av uppslagsverkets administratörer.

Sidor som länkar till en viss artikel

För att kontrollera vilka sidor som länkar till en anvigen artikel så kan du använda verktyget Special:Whatlinkshere och sedan addera "/artikelnamnet" efter söktermen "Special:whatlinkshere".

Exempel för artikeln kommunism, i webbläsaren:

"http://sv.metapedia.org/wiki/Special:Whatlinkshere/kommunism"

Exempel för artikeln kommunism, i sökfältet:

"Special:whatlinkshere/kommunism"

Återställ förändringar

Ifall någon användare har uppträtt oseriöst eller tillagt material som inte är tillförlitligt kan man som ordinär användare återställa artikelredigeringen genom att använda verktyget "rulla tillbaka", som finns att tillgå under fliken "historik" vid statsbaren under varje artikel. Man kan återställa artiklar som blivit "tillbaka rullade" också, vid problematik rekommenderas att man tar kontakt med någon lämplig administratör eller medlem i redaktionen.

Radera artiklar

Vissa artiklar som existerar på uppslagsverket kan anses som irrelevanta för uppslagsverkets syfte och ändamål. Vid radering av äldre artiklar, som bör bedömas för radering, rekommenderas att man tar kontakt med en lämplig administratör alternativt någon medlem ur redaktionen. Alternativt att man tillägger ett medlemsval för detta vid artikelns diskussionssida.

Diskussionssidor

Huvudartikel: Metapedia:Diskussionssida.

Alla användare, artiklar och sidor på uppslagsverket har sin egna diskussionssida. Alla användare har möjlighet att kommentera varandras diskussionssidor, men följ antaget stilmönster för editering av diskussionssidor.

Aktiva diskussioner finns även att tillgå under deltagarpotalen, där man snabbt och enkelt kan få tillgång till allmän information som tillgivits från redaktionen.

Mallar

Huvudartikel: Metapedia:Mallar.

Uppslagsverket har ett flertal mallar med olika teman, exempelvis mall för biografier och mall:Månadsdatum, Mall:Årtal, Mall:Veckodagar och Mall:Feminism. För att öka struktureringen kring uppslagsverkets artiklar rekommenderas att man tillägger lämplig mall för tillhörande artikel i varje portal och ämne.

Artikeln skall börja direkt efter mallen för att undvika tomrummet som kan uppstå.

Avancerade "Senaste ändringar"

Under "Mina inställningar", och underkategorin "Senaste ändringar" har du möjlighet att ändra dina inställningar för "Senaste ändringar" till exempelvis Javascript, under kryssrutan "Avancerad Senaste ändringar (Javascript)". Detta medför att du får lättare att kontrollera ändrade artiklar och sidor, samt att det blir en enklare struktur då flera ändringar av en artikel, går under en och samma rubrik bland de senaste ändringarna för den angivna dagen.

Avancerade skript och kommandon

I dagsläget finns det ett flertal olika mallar med avancerade kommandon, vilka undanbedes redigering såvida man inte har tillåtelse från någon behörig person, exempelvis en administratör. Språk- eller andra fel, liksom redigering kan anmärkas vid tillhörande diskussionssida för mallen eller skriptet.