Metapedia:Källhänvisningar

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
M-logo.png
Metapedia

Allt eftersom uppslagsverket expanderar krävs det ytterligare kontrollring av artiklarna. För att säkra kvaliteten och öka trovärdigheten bland artiklarna, krävs det därför tillförlitliga källor och referenser. Se gärna sidan Metapedia:källor för att finna några exempel på tillförlitliga källor.

Olika typer av källor

Huvudsida: Metapedia:källor
  • Böcker, särskilt monografier i ämnet. Mycket smala studier och studier som har ett krav på sig att presentera ny forskning bör man förhålla sig kritisk till. Allmänna uppslagsverk kan skrivas av helt och hållet endast om verket är upphovsrättsfritt, som till exempel Nordisk familjebok. För faktauppgifter kan dock även ofria uppslagverk användas som källa - i detta sammanhang bör man dock vara försiktig så att man inte kränker upphovsrätten för det aktuella uppslagverket eller avhandlingen.
  • Tidningsartiklar, granska utgivarens syfte, objektivitet och tillförlitlighet. Man kan använda påståenden ur artiklar som anses tillförlitliga, men undvik att framlägga tolkningar ur skribentens perspektiv - såvida det inte handlar om kritik, eller liknande som kan användas ur skribentens perspektiv, fiktivt exempel; Erik Olsson kritiserade Ulla Olsson i sin artikel om den kriminella, undre världen, där han påstod att Ulla Olsson omöjligt var kapabel till att avrätta Sven Olsson, utan att hon snarare anstiftat till mord. och exempelvis inte Ulla Olsson kan omöjligt ha avfärdat mordet på Sven Olsson, eftersom hon knappast var kapabel till att utföra det utan möjligtvis enbart anstiftat för det. för att sedan hänvisa till artikeln. Det första påståendet är alltså korrekt, om det således handlar om en trovärdig, objektiv artikel.
  • Internet, granska utgivarens syfte, objektivitet och tillförlitlighet. Bloggar är sällan tillförlitliga källor och rekommenderas icke att användas - såvida man inte använder sig av bloggnätverket Motpols artiklar, eftersom man ofta förklarar begrepp eller analyserar ämnen som sällan debatteras - eller ur en alternativ synvinkel. Hänvisa alltid till organisationens eller den berörda personens webbplats i artikeln, och citera gärna "om" eller "information" från webbplatsen.
  • Metapedia, det elektroniska uppslagsverket om bland annat kultur, politik och vetenskap finns idag i flera länder, både i Europa och andra delar av Amerika. Om artiklarna har tillförlitliga källor eller är trovärdiga som helhet kan man översätta artiklarna till vår svenska sektion av uppslagsverket. Hänvisa dock inte till artikel direkt utan använd dess tillförlitliga källor för påståenden eller källhänvisningar.

Frågor och svar

Varför krävs det källhänvisningar?

Metapedia är ett relativt, litet elektroniskt uppslagsverk. Eftersom vi har som mål att säkra och öka trovärdigheten bland uppslagsverkets artiklar krävs det därför säkra och tillförlitliga källhänvisningar eller referenser.

Behövs det alltid källhänvisningar?

Nej, utan det är snarare vid behov av källhänvisningar när man framlägger påståenden, fakta, siffror och statistik. Detta är särskilt viktigt för information som kan uppfattas som kontroversiell eller om man framlägger information om en personlighet eller organisation.

Vad skall man helst använda, referenser eller källhänvisningar?

Vid påståenden, fakta, siffror och statistik rekommenderas att man refererar sina källor i artiklarna, för att öka trovärdigheten. Utöver detta råder vi er att använda källhänvisningar, för att få artikeln så stilren som möjligt, se gärna Metapedia:Stilguide.

Behöver jag källhänvisa redan befintliga artiklar?

Ifall du upptäcker en befintlig artikel som saknar källor får du hemskt gärna undersöka artikelns information eller ursprung, för att sedan hänvisa med en tillförlitlig och trovärdig källa. Uppslagsverket har idag 10 652, vilket är förhållandevis få till antalet, vilket kräver ytterligare högre standard och kvalité bland artiklarna.