Metapedia:Upphovsrätt

Från Metapedia
Hoppa till: navigering, sök
M-logo.png
Metapedia

Artiklarna som finns lagrade i Metapedia är licensierade till allmänheten under GNU Free Documentation License (GFDL).

Användares skyldigheter

De artiklar och bilder du bidrar med till Metapedia publiceras under GNU FDL. För att kunna bidra med texter eller bilder måste något av följande gälla:

  • Du innehar rättigheterna till verket, exempelvis genom att du skrivit texten eller tagit fotot själv.
  • Du har hämtat materialet från en källa som medger att det publiceras under GNU FDL, till exempel material som publicerats som Public Domain-material eller material som redan omfattas av GNU FDL.
  • Du har hämtat texten/bilden från en källa där upphovsrätten löpt ut (i Sverige upphör upphovsrätten att gälla 70 år efter upphovsmannens död).

Användares rättigheter

Du har rätt att publicera material från Metapedia i en bok, i en artikel, på en hemsida eller i någon annan publikation så länge du följer GNU FDL. Detta innebär bland annat följande:

  • Om du modifierar artiklar måste också de nya versionerna omfattas av GNU FDL.
  • Du måste omnämna artikelns upphovsmän (såvida det är möjligt).
  • Du bör även bifoga en länk till originalkällan på www.metapedia.se.

Extern länk